Digitaliseringsbloggen Hva skjer når identiteten din blir digital?

14. mai 2020

Et fundament for FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter er synet på at hvert enkelt menneske har en egen identitet og at denne identiteten har en egen verdi som skal respekteres. Hva skjer når identiteten din blir digital?

Bilde av smattelefon
Allerede bruker vi fingeravtrykk for å logge på nettbanken via smarttelefonen, men det er bare begynnelsen. Vi går mot en passordløs framtid, forteller Tor Alvik i denne podkasten.
Foto: Pexels

Jeg har jobbet med elektronisk identitet (eID) i en årrekke. I Norge er vi i en særstilling fordi vi har gode basisregistre som Folkeregisteret som gjør det mulig å gi innbyggere en ens digital identitet. I mange andre land er dette ingen selvfølge.

Når kollega Are Kvistad inviterer meg til en podkast-samtale om eID, kan det være grunn til å minne om dette fordi grunnlaget for å utstede identiteten er den samme enten den er i form av et pass, et førerkort eller en eID. Den har en viktig verdi for deg som eier den.

Lytt til podkast (varighet 18 minutter)

Intervjuer I dag kan du logge deg på nettbanken bare ved å legge fingeren på telefonen din. Du ka

eID – en viktig brikke

Norge og de andre nordiske landene er i en særstilling ved at alle innbyggere har et digitalt «navn» i form av et fødselsnummer. Dette er en viktig brikke for at det digitale samfunnet skal kunne fungere så godt som det faktisk gjør.

I denne podkasten forklarer jeg forskjellen på en digital identitet, for eksempel den du bruker når du logger på Facebook eller en nettbutikk, og en eID som beviser din unike identitet som innbygger i Norge.

Din eID bruker du for eksempel når du skal logge deg på offentlige tjenester gjennom ID-porten.

Norge i tet

Jeg vil si at Norge ligger helt i teten på verdensbasis når det gjelder bruk og utvikling av eID, og derfor arbeider vi også internasjonalt for at eID skal kunne brukes på tvers av landegrensene. Det er mange nordmenn som kan ha nytte av dette, for eksempel om man skal søke studier i utlandet, søke jobb eller komme i kontakt med myndighetene i det landet du har feriehus – eller det er innbyggere i andre land som studerer eller jobber i Norge, og som har behov for å nå offentlige tjenester hos oss.

eID i koronatiden

I samtalen kommer vi også innom den spesielle situasjonen vi har knyttet til koronautbruddet, der Digitaliseringsdirektoratets nasjonale fellesløsninger og eID er avgjørende for at viktige samfunnsfunksjoner kan holdes i gang. I Digitaliseringsdirektoratet jobber vi dessuten med nye løsninger på dette feltet for å hjelpe utenlandske borgere som vanligvis jobber i Norge og som nå har behov for å logge seg på offentlige tjenester i Norge fra hjemlandet.

En passordløs hverdag

Arbeidet med eID er et felt i rask utvikling. Har du for eksempel tenkt på hvor ofte du blir bedt om å bekrefte identiteten din? I den digitale hverdagen gjør vi det så ofte at vi knapt tenker over det. Bortsett fra når vi glemmer et passord eller en kode. Det skal det bli en løsning på.

Ved hjelp av biometri og kombinasjon av flere metoder for identifikasjon og gjenkjenning, er vi på vei mot en passordløs framtid. Allerede bruker vi fingeravtrykk for å logge på nettbanken, men det er bare begynnelsen. Det kan du høre mer om i podkasten.

Portrett Tor Alvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Tor Alvik

Tor Alvik har jobbet med digitale fellesløsninger, strategi og identitetsforvaltning siden han ble involvert i arbeidet med Norge.no i 2005. Han har siden bidratt i utviklingen av eID-løsninger for offentlig sektor. Alvik er involvert i internasjonale prosjekter og programmer både i EU og Norden, og arbeider med rammene for digitalisering i Norge og utviklingen av tjenester på tvers av landegrensene. Han leder blant annet et Nordisk-Baltisk samarbeidsprosjekt på eID (NOBID). 

Forfatter

Portrett Tor Alvik
Tor Alvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.