Oversikt over nasjonale fellesløsninger Hente data fra register

Med denne løsningen kan du gi brukerne dine tilgang til egne data som du har lagret i saksbehandlingssystem eller saksarkiv.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer Ingen vesentlige endringer i 2020. Se utviklingsplan
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet