Fagsamling for deltakerne i arbeidet med de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester

Digitale fellesløsninger
Torsdag 11. mars kl. 11:05–12:00, 2021
Digitalt

Digital fagsamling for deltakerne i arbeidet med de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester. Lær av arbeidet med livshendelsen «Dødsfall og arv».

For å lære mest mulig av hverandre, er det viktig å være åpen og dele erfaringer og kunnskap om det som gjøres i de ulike livshendelsene. Kunnskapen og erfaringene er nyttige både i arbeid med de konkrete livshendelsene i digitaliseringsstrategien, men også for arbeid med andre sammenhengende tjenester.

Bredo Swanberg fra Digdir, som leder arbeidet med livshendelsen, forteller mer om formålet med livshendelsen «Dødsfall og arv», om hvordan de jobber med innsiktsarbeidet, litt om erfaringer fra arbeidet med løsningen «Oppgjør etter dødsfall» og hvilke planer de har fremover.

Formålet med livshendelsen er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. Prosjektet har startet en innsiktsfase for å kartlegge HELE livshendelsen. Samtidig er de gjennom prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» midt i realiseringen av en del av «Dødsfall og arv».

Fagligsamlingene for de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester er en etablert fast møteplass for de som er interessert i problemstillinger knyttet til realisering av regjeringens syv prioriterte livshendelser og andre sammenhengende tjenester. Hensikten med samlingene er å dele erfaringer, både på godt og vondt, og å lære av hverandre for å bygge på erfaringer og arbeid som er gjort. I møtene legger vi opp til at deltakere kan stille spørsmål

Det er ingen påmelding til denne samlingen: Klikk her for å bli med i møtet

Møtet er åpne for alle som ønsker å delta, men er spesielt rettet mot dere som jobber med livshendelsene og sammenhengende tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at det i møtet gjøres videoopptak. Det er kun når deltakerne selv aktiverer mikrofon eller kamera at lyd/bilde kommer med på videoopptak.

Spørsmål om denne fagsamlingen sendes til Mona Hovland Jakobsen i Digitaliseringsdirektoratet.

For å stå på en epostliste der du i fremtiden blir invitert i Outlook til disse fagsamlingene kan du sende en epost til Mona Hovland Jakobsen.