Digitaliseringsbloggen

Det beste skaper vi sammen

Cathrine Holten

Cathrine Holten

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet

Cathrine Holten brenner for samarbeid om digital transformasjon. Hun er avdelingsdirektør i avdeling digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet, med ansvar for Altinn og informasjonsforvaltning. Med lang erfaring som leder, programdirektør, løsningsarkitekt og rådgiver fra Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet (FAD), Brønnøysundregistrene og Helsedirektoratet, har hun inngående kunnskap om både muligheter og hindre for å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. De siste månedene har hun jobbet spesielt med forslag til ny styrings- og finansieringsmodell for de nasjonale fellesløsningene.

Telefon
+47 958 93 431

Vi må samarbeide om å finne de gode digitale løsningene som gjør at befolkningen i Norge får digitale tjenester de kjenner seg igjen i. Folk skal oppleve at offentlig sektor er der for å hjelpe, støtte og stimulere.

Cathrine Holten på Digitaliseringsbloggen

Nå er jeg endelig tilbake i den egentlige jobben min, etter en periode ute av sirkulasjon, og noen måneder med en del andre oppgaver.

Da jeg forsvant ut på sidelinja, jobbet jeg i Brønnøysundregistrene. Når jeg nå er tilbake, er det på laget til Digitaliseringsdirektoratet. Jeg tror at dette nye direktoratet åpner for spennende muligheter både til å seire og til å feile. Etter å ha sett på fra benken, gleder jeg meg stort over å få mulighet til å bidra til å bringe spillet videre.

Digitale tjenester du kjenner deg igjen i

Ved at miljøer med ulik kompetanse og «eiendeler» er blitt samlet i Digitaliseringsdirektoratet, har vi mulighet til å levere mer, og i større sammenhenger. Hver for oss har vi fokusert på ulike brukergrupper og sektorer, vi har ulike måter å løse oppgaver på og vi har ulike samarbeidspartnere.

I landet vårt er det de samme fem millioner menneskene som ved siden av sitt privatliv jobber i det offentlige eller i næringslivet, og driver frivillige organisasjoner. Digitaliseringsdirektoratet kan bidra til å skape et Norge der alle får digitale tjenester som de kjenner seg igjen i, og føler at offentlig sektor er der for å hjelpe, støtte og stimulere.

Lytte til brukerne våre

Som mine kollegaer Grete Orderud og Knut K. Bjørgaas skrev i forrige innlegg på Digitaliseringsbloggen, Digital transformasjon i koronaens tid?, gjør Norge det bra på internasjonale målinger av hvor gode vi er på digitalisering. 

Vi har fått til mye før, og vi har fått til mye på kortere tid enn vi pleier nå når vi virkelig trengte det. Vi klarer kanskje mer enn vi tror? Likevel er det mange utfordringer som må løses. Akkurat nå går offentlig sektor med underskudd for første gang på 25 år og brutto nasjonalinntekt falt med ni prosent på et kvartal. Det betyr at det er større behov enn noensinne for at vi må reise kjerringa. Vi må løfte i flokk og skape verdier! Enten direkte eller indirekte.

For meg betyr det at vi mer enn noen gang må lytte til behovene der ute. Vi må spørre hva vi kan gjøre for at det skal bli enklere å drive næringsvirksomhet i Norge, hvilke tjenester er det behov for og hvilke hindre vi kan rydde unna.

Kanskje er det også noe vi i offentlig sektor vet som kan brukes som grunnlag for nye tjenester? Og det kan hende vi har måter å løse ting på i Norge som kan produktifiseres og bli eksportvarer. Når vi skal løfte i flokk, må vi ta med oss alle som vil og kan bidra. I Altinn har vi lang og god erfaring med å samarbeide med næringslivet i ulike former og roller. Det må vi fortsette med og forsterke i tiden fremover. 

Helhet og sammenheng

Jeg tenker at innovasjon og forbedringer trives best der ulikheter møtes. Med den raske takten vi ser i teknologiutviklingen, vil vi ha behov for all kompetanse som er tilgjengelig, uansett hvem som betaler lønna. På samme måte som vi har lett for å bli sittende hver for oss i offentlig og privat sektor, deler vi oss også opp i siloer innenfor offentlig sektor. Vi har stat og kommune, helse, undervisning, justis og administrasjonssektorer, og vi har regioner. Alt for å administrere en befolkning like stor som feilmarginen i en indisk folketelling.

Det hjemmekontor i koronatiden har vist oss, er at det vi trodde var en nødvendighet for effektivt arbeid og samarbeid, altså fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, ikke var så nødvendig. Mitt håp er at vi kan bruke den erfaringen til å få til andre ting vi ikke trodde var mulig. Som sagt har vi fått til mye på digitaliseringsfronten i Norge, vi har en mengde enkelttjenester, og mange steder som samler disse tjenestene. Vi har i liten grad klart å lage løsninger som støtter brukerne i den prosessen de er i, og som ikke nødvendigvis skjer i henhold til verken sektorinndeling eller forvaltningsnivåer.

I Altinn jobber vi med å realisere prosessen rundt livshendelsen dødsfall og arv. Det oppleves kanskje som et lite steg for brukeren, men kan være et gigantisk steg for offentlig sektor. Når vi får den på lufta, håper jeg vi kan bruke erfaringene til å få ballen skikkelig i fart og realisere de andre livshendelsene fortløpende der de hører hjemme.

Strammere rammer og økt samspill

Selvfølgelig er nedgangen i økonomien en trussel for oss som jobber i offentlig sektor også, og det fører til enda strammere rammer. Egentlig er det vel sånn at Norge nå begynner å komme i samme økonomiske situasjon som mange andre land vi liker å sammenligne oss med. For brukerne tror jeg faktisk dette kan gi positive effekter. Når vi har lite, må alle bidra - og vi får til det beste i fellesskap. Dugnad og spleiselag blir nødvendig, og vi «spiser» heller det måltidet som består av det vi har fått til sammen, enn å lage det perfekte måltidet som passer bare for meg. Når jeg i den siste tiden har jobbet med nye finansieringsmodeller for fellesløsningene, er det et kjernetema nettopp hvordan vi skal levere godt og effektivt samtidig som vi gir brukerne én pålitelig og forutsigbar offentlig sektor. Det uten at de store føler at de må betale så mye at det blir billigere å bygge selv og slik at de små får mer enn de kunne klart alene.

I koronaperioden har vi sett at behovet for sikre løsninger og godt nok personvern er høyere enn noensinne. Dette er krav vi ikke må vike fra. Jeg er ganske sikker på at det er enklere for oss å bygge sikre løsninger når vi bygger i fellesskap framfor å putte pengene under hver vår madrass. Riktignok bli «utbyttet» større når ranerne først kommer inn, men i det store beskytter vi oss bedre. I Digitaliseringsdirektoratet har vi mulighet til å lete oss fram til de beste tankene og praksisene på tvers av alle aktører. Den tilliten mellom offentlig og privat sektor, og innbyggerne, som har vært med på å berge oss gjennom den aktuelle krisen, er kanskje det viktigste vi har når vi skal skape framtiden. Den tilliten skal vi ta vare på. 

La de gode kreftene virke der de er

Digitaliseringsdirektoratets visjon er «Sammen for en enklere digital hverdag». Det er så mye som skal gjøres, og vi som jobber i direktoratet er ikke mange i forhold til oppgavene. Derfor må vi bli gode til å prioritere det som gir mest verdi for de fleste, og ikke prøve å løse alt selv, men la de gode kreftene virke der de er.

Når jeg kommer på jobb mandag, vil jeg jobbe for at vi lytter, lærer og lager løsninger som bygger på det beste som er gjort så langt, og strekker oss enda lenger. Jeg ønsker at vi klarer å forstå behovene, og omsette dem til gode løsninger.

Mye er bra i Norge, og jeg føler meg privilegert som har fått mulighet til å bruke den tiden jeg trengte for å bli frisk, og får lov til å komme tilbake. Det samfunnet som gir oss den tryggheten vil jeg gjerne bidra til å beholde.
 

Cathrine Holten

Cathrine Holten

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet

Cathrine Holten brenner for samarbeid om digital transformasjon. Hun er avdelingsdirektør i avdeling digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet, med ansvar for Altinn og informasjonsforvaltning. Med lang erfaring som leder, programdirektør, løsningsarkitekt og rådgiver fra Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet (FAD), Brønnøysundregistrene og Helsedirektoratet, har hun inngående kunnskap om både muligheter og hindre for å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. De siste månedene har hun jobbet spesielt med forslag til ny styrings- og finansieringsmodell for de nasjonale fellesløsningene.

Telefon
+47 958 93 431

Kommenter

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Ren tekst

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Automatisk linjeskift
  • Adresser til nettsider og epostadresser blir automatisk gjort om til lenker.

Kommentarer (1)

21. september 2020
Anonym
Sigmund Barø

Hei og takk for fint innlegg, og gratulerer med nytt direktorat!

Mye å jobbe med og ta fatt på. Jeg liker din innstilling og henvendelse til brukeren der de er! Selvfølgelig er dette enorme oppgaver, som det er enkelt å ha tabloide meninger rundt. Jeg følte allikevel en trang til å skrive en kort kommentar.

Jeg har bakgrunn fra reklamebransjen i 20 år, deretter innen informasjonssikkerhet siste 4 år. Min erfaring er at brukervennlighet er den store nøkkelen til å 'fri til' forbrukeren. De fleste er enige, men i praksis opplever jeg at få er villige til å gå den ekstra milen som kreves for å senke denne terskelen ned fra 'brukandes' til 'samfunnsforandrende'.

Jeg vet at det er deres ambisjoner å få til slike store grep og du har sikkert en mengde gode rådgivere. Men f.eks. en tjeneste som Altinn, opplever jeg personlig som så tungrodd og komplisert, at jeg er der inne så lite som over hodet mulig. Andre jeg snakker med deler min erfaring (ikke alle. Noen liker den, og jeg blir like overrasket hver gang...!).

Jeg vet ikke helt hvorfor jeg skriver denne kommentaren. Regner med at den drukner i det hele. Men jeg føler et strekt behov for å skrive dette 'hjertesukk'. Det er et veldig sterkt ønske om at dere lykkes med ambisjonene fremover!

Så håper jeg du får en fin mandag og lykke til med direktoratet og arbeidet! Jeg heier på dere!

Mvh,
Sigmund Barø 😊