Brukerrådet 2020 (digitalt)

Tid
Tirsdag 08. september kl. 09:00–Onsdag 09. september kl. 15:00
Sted
Digital konferanse
Påmeldingsfrist
Onsdag 09. september kl. 14:00
Kontaktperson
Linda Johansen, Telefon: 99 35 30 55

Årets Brukerråd for fellesløsningene blir i år avholdt digitalt og hovedtema er «Tillit og innsyn». Datoene er 8. og 9. september og deltakelse er gratis. Stikkord er samfunnskritiske løsninger, tillit til forvaltningen og innsyn.

Målgruppe
Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Brukerrådet for fellesløsningene
Under årets Brukerråd vil vi skape rom for gode debatter og samtaler. Er tillit til forvaltningen en viktig faktor for å lykkes med digitaliseringen? Hva betyr det at fellesløsningene er samfunnskritiske, og hvilke krav stiller dette til våre produkt? Hvordan skal vi utnytte digitaliseringsfarten koronakrisen har gitt oss? Vi ser på erfaringene vi har gjort og legger opp til diskusjon om hvilke muligheter som ligger foran oss.

Dialog er viktig. Derfor vil det under konferansen være anledning til å stille spørsmål og gi oss tilbakemeldinger.

Programmet
Harald Eia skal lede oss gjennom programmet på Brukerrådets første dag. Vi har mange spennende gjester og en rekke interessante tema skal tas opp i løpet av dagen før Eia avslutter med eget innlegg.

På brukerrådets andre dag vil du få høre mer om de enkelte fellesløsningene – hva har kommet av ny funksjonalitet og hva er planlagt fremover. Brukerhistorier er en viktig del av programmet. Vi inviterer inn virksomheter som forteller om sine erfaringer og hvordan de bruker løsningene i sin tjenesteutvikling.

Les mer og se foreløpig program