Altinn API

Med Altinn API kan du lage løsninger som fungerer utenfor Altinn, men samtidig benytte Altinn sine tekniske komponenter. Altinn API snakker med systemene dine og du har kontroll på brukeropplevelsen.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Ansatte i statlige virksomheter

Ansatte i kommunal sektor

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer Ingen vesentlige endringer i 2019. Se utviklingsplan
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Brønnøysundregistrene, ved Altinn