Hopp til hovedinnhold
08. desember 2022

Jeg er heldig som har fått være med å opprette Norges første digitaliseringsdirektorat, hatt vår første digitaliseringsminister og fått være med på å gi innspill på – og realisere regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi. Men først og fremst vil jeg takke og hylle det flotte samarbeidet vi har fått til på digitaliseringsområdet i det offentlige og sammen med andre sektorer.

Portrett av Steffen Sutorius
Steffen Sutorius var direktør i Digdir i perioden 2016-2022.
Foto: Khan Le/Digdir

Som fersk direktør i Difi snakket jeg om at det offentlige i større grad burde tenke som et konsern og at vi må se utover vår egen virksomhet, silo og sektor. Vi måtte i større grad gjenbruke og dele data og løsninger med hverandre for å sikre rimeligere, raskere og mer brukervennlig digitalisering. Nå opplever jeg at en samstemt offentlig sektor sier det samme.

Samarbeid ble Norges strategi

Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor» fra regjeringen og KS kom på plass i 2019. Strategien prioriterer sju livshendelser hvor det er krevende for oss som innbyggere, frivillige organisasjoner eller næringsliv å møte en fragmentert offentlig sektor. Jobben vår var ikke lenger å primært digitalisere prosesser i egen virksomhet, men sette brukeren i sentrum og digitalisere livshendelser som krever deltakelse fra virksomheter i statlig, kommunal, privat og frivillig sektor. Strategien satte fart på samarbeidet, og krever at alle ledere må se ut over egen virksomhet.

Jeg vil også trekke frem det digitale samarbeidet mellom offentlig og privat sektor (DSOP). Samarbeidet er basert på mye gjenbruk av løsninger, og løsningene som er lansert har estimerte gevinster på cirka 60 milliarder kroner over 10 år.

Strategien satte fart på samarbeidet, og krever at alle ledere må se ut over egen virksomhet.

Digitale byggeklosser er gull verd

En viktig del av verktøykassen for å få til alt dette er de nasjonale fellesløsningene. Disse byggeklossene inngår i vårt felles digitale økosystem som blant annet omfatter samarbeid, plattformer, informasjonssikkerhet, deling av data og regelverk.

Bruken av fellesløsningene fra Digdir har mer enn ti-doblet seg siden 2016. Da jeg startet som leder Difi, inngikk fellesløsningene i 1 000 andre offentlige tjenester. Nå inngår våre fellesløsninger i over 10 000 tjenester. Dette gir billigere, raskere og mer brukervennlige løsninger.

Men effektiviseringen har også vært formidabel i Digdir. Vi har fortsatt omtrent det samme sentralfinansierte budsjettet for fellesløsningene som vi hadde i 2016. Vi er stolte av dette, men samtidig gir den formidable økningen i bruken av løsningene i kombinasjon med gammel teknologi behov for modernisering.

Takk til kolleger og samarbeidspartnere

Omstilling er krevende, og noen ganger mer krevende i offentlig sektor. Det er med stor ydmykhet jeg takker mine kolleger for at de mange ganger har lagt ned en ressursinnsats langt over det man kan forvente for å omstille Difi, danne et nytt Digitaliseringsdirektorat og sette viktige strategiske oppgaver på dagsorden. I Digdir er arbeidsplassen blitt en annen enn den var i Difi, oppgavene mindre fragmenterte, omdømmet bedre og arbeidsplassen mer attraktiv.

Jeg vil også takke mine samarbeidspartnere i alle sektorer for et godt samarbeid, og hvor fokuset har vært å løse oppgaver prestisjeløst til beste for brukerne. Utfordringene og kravene fremover blir bare større, samtidig som det økonomiske handlingsrommet for mange blir mindre. Det gir flere utfordringer, men uansett så er jeg helt sikkert på at samarbeid også er nøkkelen til suksess fremover. Jeg heier på dere!

Hvis dere vil høre mer om hva vi har vært gjennom de siste 6,5 årene og noen av utfordringene vi står overfor, så sees vi kanskje på Public World den 8. desember?

(Denne kronikken ble første gang publisert i Computerworld nr. 10, 24. november 2022)

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius

Sutorius var direktør i Difi og Digitaliseringsdirektoratet i perioden 2016-2022. Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
7 + 1 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.