Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digital samhandling
Tid:
torsdag 14. september kl. 09:00–10:00, 2023
Sted:
Digitalt

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser. Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som administrerer ordningen og vi i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Leverandørutviklingsprogrammet (NHO) er samarbeidspartnere. Denne gangen skal det handle om kompetanseutveksling, altså enten å låne eller å tilby kompetanse på tvers av virksomheter eller avdelinger.

I oktober 2022 lyste Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) ut konkurransen Kompetanseutveksling i staten, der DFØ annonserte et behov for bedre å kunne tilrettelegge for kompetanseutveksling på tvers av (statlige) virksomheter. Leverandøren Gture vant konkurransen og fikk utviklingsmidlene til å utvikle en løsning som svarte på DFØs behov.

På dette arrangement vil du både få en demonstrasjon av løsningen Gture har utviklet og høre mer om bakgrunnen for kompetanseutveksling. Er du ansatt i det offentlige og er nysgjerrig på hva det kan bety for deg, eller jobber med HR og vil utforske mulighetene for din virksomhet? Da er dette arrangementet noe for deg!

Mer informasjon og agenda kommer.

Kontakt

Asli Aydemir

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 98062479