Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digital inkludering
  • Universell utforming
Tid:
onsdag 14. august kl. 13:30–14:30, 2024
Sted:
Vitensenteret Arendal / Digitalt

Barn og unge vokser opp i en digital verden hvor konsekvensene av å falle utenfor påvirker både oppveksten og potensielt hele voksenlivet. Helse, utdanning og fritid påvirkes og mye overlates til den enkelte familie og det enkelte barn for å henge med i utviklingen. Skaper det digitale et digitalt klasseskille som forsterker utenforskap? Hvor går det offentliges ansvar for å sørge for mest mulig likt utgangspunkt for alle? Hvordan vil digitale forskjeller hos barn i dag gi demokratiske problem i fremtiden?

Regjeringa skal legge frem en ny digitaliseringsstrategi – kommer barn og unge i blindsonen for stategien?

Dette utforsker vi i en panelsamtale under Arendalsuka:

Foreløpig program

13.30: Moderator Torgeir Waterhouse innleder i samtale med ungdommer fra DigiUng

13.40: Panelsamtale med DigiUng, Malin Rygg, tilsynsdirektør i Digdir og Kaja Hegg, spesialrådgiver i Redd Barna

14.25: Oppsummering

Arrangementet vil også bli strømmet.

Kontakt

Maria Caterina Christensen Torbjørnsdal

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 91818774