Hopp til hovedinnhold

Mange land i Europa tilbyr ulike løsninger for digital betaling, identifikasjon og andre funksjoner for digitale lommebøker. Nå kommer EU-loven og prosjektene som skal forene disse, under én paraply: EU Digital Wallet. Prosjektet som skal lage pilotløsningen for godkjenning av betaling ledes fra Norge.

24. mai 2023
En kvinne tar i mot betaling fra en gjest i en kafe, der gjesten leser av av en QR-kode med mobilwn
Shutterstock

Stadig flere bruker mobilen som en erstatning for den gammeldagse lommeboken. Vi betaler med mobilen som lommebok, og etter hvert fått ID-løsninger som digitalt førerkort. Foreløpig virker løsningene stort sett bare internt i det enkelte land.

Et norskledet konsortium kalt NOBID, bestående av seks europeiske land, skal nå ta fatt på oppgaven med å lage et storskala pilotprosjekt for den digitale lommeboken, med spesielt fokus på betaling. Satsningen er finansiert gjennom Digital Europa-programmet, som Norge er en del av, og de enkelte deltakerlandene.

Nylig var representanter fra de seks landene som jobber med denne delen av løsningen samlet for første gang i Oslo.

– Det er godt å ha kommet i gang med dette prosjektet for alvor, sier fagdirektør Tor Alvik i Digdir. Prosjektet fikk tildelt midler rundt årsskiftet, og nå begynner det praktiske arbeidet.

– Prosjektet er omfattende, men det er også bruksområdene. Når vi setter i gang med dette storskala pilotprosjektet, bygger vi grunnmuren for det som kan bli EUs sitt verktøy for digitalisering og et digitalt økosystem som inkluderer betalinger. Da snakker vi mange millioner brukere, titusenvis av brukersteder og hundrevis av finansinstitusjoner.

Dette skal prosjektet teste

Helt konkret skal prosjektet pilotere godkjenning av betalinger, og adressere utstedelse av lommebøker og betalingsmidler fra finansinstitusjoner. NOBID vil også teste bruksscenarioer for å lette den lovpålagte implementeringen av lommeboken, og teste skalerbarhet nasjonalt og internasjonalt. EU Digital Wallet kan også være nøkkelen for en mulig utvidelse av den digitale euroen. Ved slutten av prosjektet anslår NOBID å ha 2300 registrerte brukere og testet 13 200 lommebok-transaksjoner.

Mange bruksområder

Bruksområdene for en digital lommebok er mange utover betaling. Flere konsortier har fått finansiering fra EU for å pilotere lommeboken, men med spesielt fokus på på områder som reise, lommebøker for virksomheter, helseopplysninger, digitalt førerkort og studentdata. Sammen vil disse pilotene legge grunnlaget for sekundær lovgivning med krav til den Europeiske lommeboken.

I tillegg til Digdir, er aktører som Sikt, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Brønnøysundregistrene deltakere i ulike prosjekter.

Eidas 2.0 trer i kraft om få år frem i tid, og krever at alle EUs medlemsland gjør en digital identitetslommebok tilgjengelig for de som ønsker å ta den i bruk. Den nye EU-forordningen bygger opp under Norges nasjonale strategi for eID og muliggjør målet om en eID på høyt sikkerhetsnivå i offentlig sektor.