Viktige verktøy i krevende tider

Når krisen rammer, spiller de nasjonale fellesløsningene en viktig rolle for kommuner, offentlige virksomheter, bedrifter og innbyggere. Digitaliseringsdirektoratet forvalter flere av disse fellesløsningene som samfunnet er helt avhengige av, enten det er hverdag eller krise.

31. mar 2020
Steffen Sutorius
- Det er kanskje nettopp i krevende tider som dette at vi legger ekstra merke til verdien og nytten av gode digitale løsninger og at de fungerer, sier direktør Steffen Sutorius.
Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Koronakrisen rammer bredt, og helsearbeidere og andre som har samfunnskritiske funksjoner gjør en formidabel innsats for å dempe konsekvensene for enkeltmennesker som er rammet - og for fellesskapet. Her spiller teknologien en stadig viktigere rolle.

– Vi er alle inne i en vanskelig situasjon, og la oss håpe at krisen snart er over. I likhet med resten av verden må Norge nå håndtere en utfordring som ingen egentlig ser omfanget av. I denne krevende situasjonen gjør digitale fellesløsninger det enklere for offentlige etater å kommunisere seg imellom og med innbyggere og næringsliv, sier direktør Steffen Sutorius.

Digitale byggeklosser

De nasjonale fellesløsningene er digitale byggeklosser som er enkle å ta i bruk og som kan benyttes av alle offentlige virksomheter. Et eksempel er selvrapporteringsskjemaet på helsenorge.no hvor innbygger kan melde inn egne koronasymptomer til helsemyndighetene.

– Det at vi hadde en felles innloggingsløsning som ID-porten var en suksessfaktor for at vi fikk opp løsningen raskt, sier Sutorius.

Det er spesielt fellesløsningene som retter seg mot innbyggerne som spiller en viktig rolle i samfunnet i disse dager. Det er ekstra mange som har behov for å kommunisere med helsevesenet, NAV og andre offentlige virksomheter.

  • ID-porten: Dette er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester, som de siste dagene har tredoblet trafikken. I tillegg får mange skattemeldingen tilsendt i disse dager, noe som skaper ekstra høy datatrafikk denne måneden.
  • Kontakt- og reservasjonsregistret: Helsevesenet, kommuner og andre offentlige virksomheter som skal nå ut med varsling til befolkningen benytter Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette registeret inneholder oppdatert digital kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresser til landets innbyggere.
  • Altinn: Internettportalen Altinn er svært viktig for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform som offentlige virksomheter kan benytte for å lage flere digitale tjenester. Helsedirektoratet fikk på få timer laget og produksjonssatt to nye skjemaer i Altinn. Ett skjema hvor tannleger kan melde inn sine lagre av munnbind og ett hvor kommunene skal rapportere inn sin beholdning og sitt forbruk av smittevernutstyr.
  • Digital postkasse: Innbyggere som har Digipost eller e-Boks kan raskt, sikkert og enkelt motta viktig informasjon fra sin kommune eller andre offentlige virksomheter på sin pc eller mobil. Virksomheter kan motta viktige meldinger i Altinn.

I tillegg står Digitaliseringsdirektoratet for en rekke nasjonale fellesløsninger som ikke er direkte rettet mot innbyggerne, men som brukes av offentlige etater og virksomheter slik at de kan kommunisere digitalt på en effektiv måte.

– Det er kanskje nettopp i krevende tider som dette at vi legger ekstra merke til verdien og nytten av gode digitale løsninger og at de fungerer, sier Sutorius.

Vi jobber annerledes

Også alle ansatte i Digitaliseringsdirektoratet jobber hjemmefra. Sammen med våre gode samarbeidspartnere klarer vi å finne løsninger og håndtere arbeidsoppgavene på en effektiv måte selv i den utfordrende situasjonen vi er i, understreker han.

Flere har pekt på at koronasituasjonen har presset fram økt bruk av digitale verktøy i arbeids- og skolehverdagen – enten man kaller det videomøter, fjernjobbing eller hjemmekontor. Kanskje endrer dette våre vaner, reisepraksis og måter å bruke teknologien på. Sutorius mener dette vil påvirke måten vi samarbeider på fremover.

Kontakt

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 93 06 84 59