Hopp til hovedinnhold

Personvernombud i Digitaliseringsdirektoratet

Siden Digitaliseringsdirektoratet er en offentlig myndighet, har vi et eget personvernombud i virksomheten.

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger. En dedikert person, som både skal kunne opptre i uavhengighet og som er faglig kompetent, øker sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette kommer til nytte for både virksomheten selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelser av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Les mer om personvernombudsordningen hos Datatilsynet.

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Digitaliseringsdirektoratets egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av Digitaliseringsdirektoratet. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

Vårt personvernombud treffes på e-postadressen personvernombud@digdir.no.

Eller du kan sende post til:

Digitaliseringsdirektoratet
Postboks 8115 Dep.
0032 Oslo
Merk konvolutten "Digitaliseringsdirektoratets personvernombud"

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Personvernombudet svarer verken på generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Digitaliseringsdirektoratet. Datatilsynets er rett veiledningsorgan for slike henvendelser og veiledningstjenesten deres besvarer denne type henvendelser.