Oddhild Aasberg fra Digitaliseringsdirektoratet med i personvernkommisjonen

Jurist Oddhild Aasberg fra Digitaliseringsdirektoratets avdeling i Brønnøysund er i dag oppnevnt i et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Personvernkommisjonen skal levere sin utredning til regjeringen innen 1. desember 2021.

23. jun 2020
Oddhild Aasberg er jurist i avdeling digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet
Oddhild Aasberg gleder seg til å ta fatt på mandatet som den nye personvernkommisjonen har fått fra regjeringen.

– Jeg setter stor pris på å ha blitt tiltrodd muligheten til å bidra inn i kommisjonens arbeid med å kartlegge personvernets stilling i Norge. Personvernkommisjonen skal ikke minst vurdere hvordan barn og unges personvern ivaretas. Dette området ligger stadig mitt hjerte nærmest, etter alle årene som juridisk rådgiver og advokat for barns rettigheter. Den praktiske erfaringen med personvernarbeid i digitale løsninger som Altinn er også viktig for mitt bidrag inn i utredningsarbeidet, sier Oddhild Aasberg.

Oddhild Aasberg tok juridisk embetseksamen i Oslo i 1992. Deretter jobbet hun 17 år som interkommunal juridisk rådgiver og advokat for barneverntjenesten på Sør-Helgeland før hun ble ansatt som juridisk seniorrådgiver i Altinn i 2011.

Den forrige personvernkommisjonen leverte sin utredning i 2009. Siden da har det skjedd store teknologiske endringer og det har oppstått nye utfordringer, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Digitalisering krever godt personvern

- Det er viktig at Norge tar del i den digitale utviklingen, slik at norske virksomheter er konkurransedyktige og vi får en effektiv offentlig sektor. Samtidig må vi sikre at personopplysninger til norske borgere ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi må ivareta denne balansen på en god måte. Personvernkommisjonens utredning vil gi verdifull kunnskap om hvordan vi skal oppnå dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Forbrukernes rettigheter

Personvernkommisjonen har fått et vidt mandat. Den skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skal den kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet.

Kommisjonen skal blant annet vurdere forbrukernes rettigheter ved bruk av digitale løsninger, og konsekvenser for personvernet i sosiale medier, samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern.

Utvalget har denne sammensetningen:

 • John Arne Moen, sjefredaktør og konsernsjef, Steinkjer (leder)
 • Tor-Aksel Busch, pensjonist, Askim
 • Trine Skei Grande, stortingsrepresentant , Oslo
 • Trude Haugli, professor, Tromsø
 • Haakon Hertzberg, assisterende direktør, Drammen
 • Marianne Høyer, nemndleder, Trondheim
 • Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør, Oslo
 • Toril Nag, konserndirektør, Sandnes
 • Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Oslo
 • Jill Walker Rettberg, professor, Bergen
 • Helge Veum, stabssjef, Ålesund
 • Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
 • Oddhild Aasberg, juridisk seniorrådgiver, Brønnøysund.

Kontakt