Hopp til hovedinnhold

Digdir starter det nye året med ansettelse av nye avdelingsdirektører for avdeling sammenhengende tjenester og livshendelser og avdeling for virksomhetsstyring.

10. januar 2024

Skal lede avdeling for sammenhengende tjenester og livshendelser

Espen Sjøvoll (50) er ansatt som avdelingsdirektør for sammenhengende tjenester og livshendelser, og starter i Digdir 22. januar. Sammen med dyktige medarbeidere innen digital transformasjon og forvaltningsutvikling, og en lang rekke samarbeidspartnere, skal han bidra til å skape sammenhengende tjenester og en enklere digital hverdag for innbyggere og næringsliv.

Avdelingen har ansvaret for viktige virkemidler som livshendelsene, Medfinansieringsordningen og Stimulab – og bidrar med framsynsmetodikk og råd for hvordan offentlig sektor kan organisere, samarbeide og styre digitaliseringen bedre. Avdelingen er også sekretariat for Digitaliseringsrådet og leder Innovation@Digdir.

Det å løse de store digitaliseringsoppgavene vi står overfor ser jeg på som en veldig spennende utfordring,

Espen har vært toneangivende i arbeidet med å utvikle fremtidens arkiv og dokumentasjon i offentlig sektor. Han er utdannet Cand. Polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Jeg er veldig glad for å kunne ønske Espen velkommen til Digdir. Han tar med seg relevant og verdifull erfaring fra tidligere lederjobber i både offentlig og privat sektor,

Espen kommer fra jobben som divisjonsdirektør for informasjonsforvaltning i direktoratet for e-helse. Han har også lang leder- og digitaliseringserfaring fra Arkivverket, KDD og Evry.

Skal lede avdeling for virksomhetsstyring

Thuan Tande-Pham (44) er ansatt som avdelingsdirektør for avdeling virksomhetsstyring (VIS).

Han kommer fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), hvor han leder avdeling for forvaltning av økonomiregelverket. Han starter i jobben 1. februar. Sammen med dyktige medarbeidere skal han lede Digdirs arbeid med plan og budsjett, regnskap, innkjøp og drift, arkiv og dokumentasjon og sikkerhet.

Jeg ser på dette som en drømmejobb, hvor jeg får lov til å jobbe i skjæringspunktet mellom økonomistyring, virksomhetsstyring, strategiske prosesser og digitalisering,

Thuan er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg har han lederutdannelse fra Harvard, og tar en master i teknologiledelse ved NTNU.

Jeg er glad for å få Thuan med på laget i Digdir, og som en viktig del av toppledergruppa. Han har variert og relevant erfaring både med utvikling, ledelse, forvaltning og styring. Det blir verdifullt for oss framover,