Hopp til hovedinnhold

Digdir vant Farmandprisen i kategorien «Beste digitale årsrapport» for 2022. – Et resultat av godt samarbeid på tvers i organisasjonen vår, sier kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad.

16. januar 2023

– Årsrapporten er Digdirs samlede «selvangivelse» som alle avdelinger legger ned stor innsats i hvert år. For oss har det vært viktig å teste ut og vise mulighetene i en digital årsrapport. Utviklerteamet vårt i Leikanger står bak den tekniske løsningen og fortjener den største blomsten. Funksjonaliteten de har utviklet bidrar til å gjøre stoffet mer brukervennlig og tilgjengelig, og vi kan gjenbruke løsningene i stor grad, sier Aanestad.

Portrett av Onar Aanestad og Gjertrud Eliassen
Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad og fungerende avd. direktør Gjertrud Eliassen i avdeling virksomhetsstyring med prisbildet fra Farmandprisen.
Foto: Khan Le/Digdir

Farmandprisen (Beste årsrapport) er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955.

- Solid digital årsrapport

Farmandjuryen gir Digdirs årsrapport høy skår på de fleste evalueringsområdene. Juryen skriver:

Digitaliseringsdirektoratet går til topps i årets Farmand-konkurranse med en gjennomarbeidet og meget solid digital årsrapport! Interessante tekster i kombinasjon med bilder, illustrasjoner og informative videoer bidrar til økt leselyst. En tydelig og oversiktlig (meny) struktur gjør det også enklere for brukerne å finne frem til ønsket informasjon. Selv om det fortsatt er et forbedringspotensial, er det samlet sett ingen tvil om at nettrapporten gir leseren en betydelig merverdi i forhold til en tradisjonell papir- eller pdf-rapport. 

To versjoner

Digdir har to versjoner av årsrapporten, en nettrapport og en pdf-rapport. Årsaken til at Digdir leverer to versjoner er at regelverket fortsatt krever at statlige virksomheter leverer årsrapporten som en pdf.

– Med den digitale årsrapporten håper vi å vise at det er mulig å tilfredsstille formelle krav til den statlige årsrapporten. Vi ønsker å utforske flere muligheter framover og håper på et mer digitaliseringsvennlig regelverk også for årsrapporter, sier kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad.

Kontakt

Onar Aanestad

Informasjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 42 66 31