Hopp til hovedinnhold

Kongen i statsråd utnevnte i dag Frode Danielsen (44) til direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Danielsen har vært konstituert i stillingen siden november 2022. Nå er det klart at han overtar sjefsjobben fast.

17. mars 2023

Topplederjobben i Digdir er en åremålsstilling på seks år med mulighet for forlengelse. Stillingen ble utlyst 1. desember 2022, og Danielsen var en av 17 søkere.

Jeg er glad og stolt over tilliten jeg har fått, og gleder meg til å lede det viktige arbeidet Digdir gjør – sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere. Perioden som konstituert direktør har gjort meg sikrere enn noensinne på at vi trenger et sterkt digitaliseringsdirektorat som fortsetter å skape store samfunnsgevinster og bidrar til en enklere digital hverdag for både innbyggere og virksomheter, sier Danielsen.

Høyt aktivitetsnivå

I 2022 opplevde Digdir, i likhet med de fleste andre offentlige virksomheter, at rammevilkårene ble tøffere. Etter krevende omprioriteringer har organisasjonen gått inn i 2023 med høy aktivitet på de viktigste områdene. Det handler særlig om arbeidet med moderniseringen av plattformene for fellesløsningene og Altinn.

Samtidig må vi fortsette å styrke rollen som premissgiver for digitalisering av forvaltningen. Vi kan kun løse utfordringene sammen – og med smartere og bedre digitalisering. Erfaringene de siste årene har vist at dyktige ansatte i offentlig sektor kan og vil samarbeide, og at vi leverer raskt og godt dersom felles mål og rammebetingelser er på plass. Da må Digdir levere på premissgiverrollen. Sammen med de flinke folkene i Digdir og viktige samarbeidspartnere skal vi sette strategisk retning, sikre sammenhengende tjenester og levere sikre og gode fellesløsninger. Vi har viktig arbeid foran oss. Jeg ser fram til å være med på å gjøre en forskjell, sier direktør Frode Danielsen.

Lang fartstid

Frode Danielsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Før han han ble konstituert kom Danielsen fra stillingen som avdelingsdirektør for fellesløsninger, ved Digdir sitt kontor i Leikanger. Der har han i en årrekke bidratt til oppbyggingen av et sterkt og leveransedyktig fagmiljø for utvikling og forvaltning av løsningene. Han var også sentral i arbeidet med etableringen av det nye direktoratet i 2020.

Digdir er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og er regjeringens fremste verktøy for raskere digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet har 367 ansatte med kontor i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

Viktig for digitaliseringspolitikken

Jeg er glad for at Danielsen har takket ja til å lede Digdir. Direktoratet er et viktig verktøy i arbeidet med å gjennomføre og videreutvikle regjeringens digitaliseringspolitikk. Jeg ser fram til et godt samarbeid, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Om Digdir

  • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) ble opprettet 1. januar 2020. Det består av deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Altinn.
  • Digdir har 350 ansatte med avdelinger i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.
  • Digdir er regjeringens fremste verktøy for raskere digitalisering av offentlig sektor.
  • Direktoratet utvikler, drifter og forvalter samfunnskritiske fellesløsninger som ID-porten, Altinn og registre som brukes i flere tusen digitale tjenester fra det offentlige.
  • Direktoratet ivaretar strategisk samordning av digitalisering i forvaltningen og har både stat, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper.
  • I Digdir inngår Tilsynet for universell utforming av ikt.

Kontakt

Frode Danielsen

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 91156063

Are Kvistad

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47807910