Hopp til hovedinnhold

Digdir har vurdert sin bruk av Facebook 

Datatilsynet har oppfordret alle virksomheter til å vurdere sin bruk av Facebook. Nå har Digdir gjort sin egen vurdering. Konklusjonen er at Digdir kan og bør ha en side på Facebook.   

07. april 2022

 - Datatilsynet har bidratt til å øke bevisstheten rundt bruk av Facebook både i Digdir og i andre offentlige virksomheter. Vår vurdering gjelder kun Digdirs bruk av Facebook. Andre virksomheter må gjøre sin egen vurdering med utgangspunktet i sin organisasjons egenart og bruk. Derfor er det naturlig at ulike virksomheter kan komme til ulike konklusjoner. Vi velger å dele vår vurdering som en del av veiledningen i bruk av sosiale medier i forvaltningen og oppfordrer andre til å gjøre det samme.  

Digdirs risikovurdering har tatt stilling til to spørsmål: kan Digdir ha en side på Facebook, og bør vi ha en side på Facebook. Anbefalingen er basert på vurderinger av hvilken risiko behandlingen av personopplysninger via Facebook utgjør for brukernes rettigheter og friheter. I tillegg til den juridiske vurderingen, har vi også gjort en etisk vurdering av fordelene, ulempene og risikoene ved å ha en side på Facebook. Vår vurdering er at i Digdir sitt tilfelle er fordelene ved å bruke Facebook større enn ulempene og risikoene. 

Du finner veiledningen om bruk av sosiale medier i forvaltningen på digdir.no. 

Digdir sin vurdering av Facebook

Kontakt

Onar Aanestad

Informasjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 42 66 31