Dialogmøte for potensielle utstillere på Digitaliseringskonferansen 2021

Fredag 11. desember kl. 13:30–15:00, 2020
Digitalt møte

Velkommen til dialogmøte for potensielle utstillere på Digitaliseringskonferansen 2021

Den neste Digitaliseringskonferansen blir i mai eller juni 2021. Målgruppen for konferansen er ledere og andre som jobber med digitalisering av offentlig sektor. I 2020 deltok nærmere 2 000 på konferansen, og vi forventer minst like mange i 2021.

Nærmere 2 000 personer deltok på vår første heldigitale digitaliseringskonferanse i 2020, hvor temaet var «Krisen som satte fart på digitaliseringen». Vi har allerede fått mange nyttige tilbakemeldinger og tips om forbedringer fra både deltakere og utstillere. Nå inviterer vi alle potensielle utstillere til å komme med innspill og utforske muligheter for utstillere på Digitaliseringskonferansen 2021.

Tentativ agenda for møtet:

• Kort om evalueringen av 2020-konferansen og våre foreløpige tanker om Digitaliseringskonferansen 2021

• Foreløpige tanker om tilbudet til utstillere

• Åpen dialog om behov, ønsker og innspill fra potensielle utstillere til Digitaliseringskonferansen 2020

Lenke til Teams-møtet vil bli sendt påmeldte deltakere, etter påmeldingsfristens utløp dagen før møtet.