Dialogmøte - Anskaffelse av fag- og prosessbistand til syv nye prosjekter i StimuLab

Tid
Torsdag 17. juni kl. 09:00–11:30, 2021
Sted
Webinar
Påmeldingsfrist
Onsdag 16. juni kl. 12:00, 2021
Kontaktperson
Sigrid Grønland Hoel, telefon: 948 33 202

Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterer leverandører til dialogmøte for å informere om syv nye prosjekter i StimuLab. Prosjektene skal lyses ut i markedet høsten 2021.

Kunngjøring Veiledende kunngjøring - Invitasjon til dialogmøte - StimuLab 2021 (mercell.com)


Formålet med dialogmøtet er å presentere prosjektenes behov og å motivere leverandører til å komme med innspill. Det blir mulighet for å stille spørsmål i møtet, og leverandørene inviteres også til å komme med skriftlige innspill i etterkant.

Syv nye StimuLab-prosjekter står klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet. I dette dialogmøtet vil vi presentere prosjektene, og utover høsten vil det bli lagt opp til enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert prosjekt. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene.

En overordnet tidsplan for de syv anskaffelsene vil bli lagt fram på dialogmøtet.

Møtet avholdes digitalt over Teams, og vil bli tatt opp.
Vi sender ut informasjon om pålogging til Teams-møtet etter påmeldingsfristens utløp.

Program

  • Informasjon om StimuLab og høstens anskaffelser v/Digitaliseringsdirektoratet og DOGA
  • Kort presentasjon av hvert av prosjektene. Etter hver presentasjon er det anledning til å stille spørsmål.

Les mer om StimuLab