Veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk er klar

Regelverk er en viktig forutsetning for å kunne bruke ny teknologi, dele data og levere sammenhengende tjenester. En ny veileder som fokuserer på digitalisering i arbeid med regelverk er nå ferdig, og skal være et verktøy for alle som utvikler lover og forskrifter.

26. okt 2021
Illustrasjonsbilde av person som skriver på datamaskin med jusrelaterte ikoner som flyter rundt i lufta.
Shutterstock

Med ny teknologi og nye arbeidsmetoder må også regelverket utvikles og utformes på nye måter.

Ser behovet i praksis

– I en årrekke har vi sett, både i praksis og fra flere ulike rapporter og dokumenter, at regelverket legger unødige hindringer for digitaliseringen av offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Nå tar vi et viktig steg i retning av å sikre at fremtidens regelverk er digitaliseringsvennlig, sier direktør Steffen Sutorius i Digitaliseringsdirektoratet.

Et verktøy for regelutviklere

Med lanseringen av veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk, introduseres et praktisk verktøy for alle som utvikler lover og forskrifter. Den gir konkrete anbefalinger og tips om hvordan man kan lage regelverk som er digitaliseringsvennlig eller automatiseringsvennlig. En del regelverk kan omskrives til klare instruksjoner som kan gjennomføres av en datamaskin. Da kan de kalles automatiseringsvennlige. Men også regelverk som ikke egner seg for automatisering, hvor man for eksempel trenger å bruke skjønn, kan legge til rette for digitalisering.

Digitalisering er relevant i alle sektorer. Anbefalingene for å lage digitaliseringsvennlig regelverk bør brukes i arbeidet med alle nye lover og forskrifter, på samme måten som lovteknikkheftet, utredningsinstruksen og veilederen for godt språk i regelverk.