Hopp til hovedinnhold

Veileder for virksomhetsautentisering

Når vi skal dele data, må vi vite hvem vi deler data med. Virksomhetssertifikat er den vanligste måten å autentisere eller kontrollere en virksomhets identitet. I dag finnes det ingen standardisert måte å autentisere deler av en virksomhet – dette kan være utfordrende. Denne veilederen skal bidra til gode og forutsigbare prosesser ved identifisering og adressering av rett mottaker på tvers av virksomheter og sektorer. Spesielt beskrives beste praksis når data skal deles med mottakertyper som per i dag ikke kan registreres i Enhetsregisteret – disse kalles virksomhet uten registreringsrett.

Når vi skal dele data, må vi vite hvem vi deler data med. Virksomhetssertifikat er den vanligste måten å autentisere eller kontrollere en virksomhets identitet. I dag finnes det ingen standardisert måte å autentisere deler av en virksomhet – dette kan være utfordrende. Denne veilederen skal bidra til gode og forutsigbare prosesser ved identifisering og adressering av rett mottaker på tvers av virksomheter og sektorer. Spesielt beskrives beste praksis når data skal deles med mottakertyper som per i dag ikke kan registreres i Enhetsregisteret – disse kalles virksomhet uten registreringsrett.