Hopp til hovedinnhold

Spiller du FAIR?

30. okt 2020

Innen idretten snakkes det ofte om fair play – verdiarbeidet som innebærer at deltakerne har like konkurranseforhold og muligheter. Kan vi bli mer fair også når vi deler data?

Tanken bak fair play er at spillerne må forholde seg til prinsipper og regler som bidrar til rettferdighet og god lagånd. Det handler om å være drevet av å spille sammen i et fellesskap og bidra til å gjøre hverandre bedre.

FAIR datadeling

I 2016 fremmet en forskningsgruppe FAIR-prinsippene. Formålet deres var å bringe frem like forutsetninger til å oppdage og ta i bruk forskningsdata. For de av dere som ikke er kjent med FAIR-prinsippene, så er FAIR er et akronym for ordene

  • Findable (søkbare)
  • Accessible (tilgjengelige)
  • Interoperable (samhandlingsevne)
  • Reusable (gjenbrukbare)

Kort forklart betyr det at dataene beskrives på en slik måte at både mennesker og datamaskiner kan finne og lese dataene.

Tilrettelegging for viderebruk

Utgangspunktet for arbeidet med FAIR er å legge til rette for en åpen og transparent forskning, og å få mest mulig nytte ut av forskningsdata. Forskning skal være samfunnsnyttig og har av den grunn lite nytteverdi om funnene ikke brukes videre. FAIR-prinsippene skal derfor legge til rette for viderebruk.

Tilsvarende er prinsippene også egnet som et generelt utgangspunkt for datadeling ellers i samfunnet – og da særlig for offentlige virksomheter. For er det ikke fair play å beskrive dataene på en slik måte at de kan komme andre til gode?

Dokumentasjon av data

Det offentlige produserer i dag store mengder data, og informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor. Å legge til rette for viderebruk av offentlige data handler om å gi det offentlige, næringslivet, forskningen og sivilsamfunnet tilgang til data som er dokumentert tilstrekkelig. På denne måten kan arbeidsprosesser effektiviseres, og nye tjenester realiseres. Om vi ikke spiller FAIR når det gjelder datadeling, er det noe vi på sikt alle sammen taper på.

Kvalitetsmåler

Vi som jobber med Felles datakatalog i Digitaliseringsdirektoratet, har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet en kvalitetsmåler for datasettbeskrivelser som bygger på FAIR-prinsippene. På den måten kan virksomheter måle metadata-beskrivelsen av datasettene de har. Vi vil bidra til en mer fair datadeling, og ønsker å engasjere flere til å dele og å måle kvaliteten på beskrivelsene av datasett. For mange kan det være ubehagelig å dele informasjon som setter de i et negativt lys – hva om dataene våre ikke er gode nok?

Forutsetning for forbedring

Det er viktig å huske på at det første steget på veien til å bli bedre på noe, er å innrømme mangler. Kun slik kan vi rette opp i manglene og forbedre oss. Ved å måle den nåværende beskrivelsen på datasettet, får du innsikt i hva som må beskrives bedre og kan rette opp beskrivelsen. Det er heller ingen god holdning hvis en spiller på et lag alltid skal være den beste. En god spiller får frem det beste i laget. Et lag skal samarbeide for å fremme det beste i hverandre. Det er det som er fair play.

Vi har bidratt med et verktøy som kan gjøre dere bedre på datadeling. Nå er det din tur til å dele og sjekke kvaliteten på datasettene deres. Og selv om vi ikke vinner i VM i fotball, så kan vi bli vinnere i datadeling.

Bli en FAIR spiller og del data!

Du kan lese mer om FAIR-prinsippene hos Go Fair.

Denne artikkelen er også publisert på data.norge.no.
Christiane Andrea Fröhlich
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Christiane Andrea Fröhlich

Christiane Andrea Fröhlich jobber med utvikling og utbredelse av Felles datakatalog. Hennes faglige bakgrunn er innen forvaltningsinformatikk. På fritiden er hun glad i friluftsliv, og da særlig langrenn.

Forfatter

Christiane Andrea Fröhlich
Christiane Andrea Fröhlich
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.