Slik har vi jobbet

For å belyse sakskomplekset på best mulig måte har vi fokusert på bred involvering gjennom åpenhet, utadrettet virksomhet og lav terskel for uformelle samtaler. 

På denne siden

  Digdir illustrasjon to personer med turlue sitter ved gult bål og skilt_uten bakgrunn

  Oppstart og avklaringer

  Prosjektet startet for fullt i september 2021, og vi startet umiddelbart med tolkninger og avklaringer knyttet til omfang og fokus for utredningen. Vi gjennomførte et oppstartsmøte i Brønnøysund 12. og 13. oktober. Her deltok fagpersoner fra Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet. Målet var å få spisset forståelsen for oppdraget med mulighetsstudien.

  Verksted for å avdekke blindsoner i prosjektgruppen

  Sammensetningen av prosjektgruppen påvirker valgene som tas. Det var derfor viktig for oss å forstå hvilke brukere og samfunnsgrupper som vi skulle løse behov for. I den forbindelse ønsket vi å kartlegge hvem vi i prosjektet representerte, og hvem vi ikke representerte. I et eget verksted diskuterte vi derfor følgende spørsmål; Hvem er vi i prosjektgruppen? Hvem er ikke representert? Hvordan ser «fremtidens løsning» ut? Hva kan være konkrete tiltak?

  Det ble kartlagt en rekke ulike grupper vi ikke representerer, og hvilke utfordringer disse gruppene kan møte. Eksempelvis utfordringer som at bruker ikke finner frem til og i tjenesten, språklige utfordringer, manglende innsikt i brukerens behov og utenforskap.

  Videre så vi på at en eventuell løsning for innsyn må være enkel å benytte for alle, uansett forutsetninger, og lett tilgjengelig når brukeren trenger den – samtidig som de føler å ha kontroll på sine egne personopplysninger. Arbeidet skapte en viktig bevissthet rundt de mange ulike behovene i samfunnet, og har vært med på å forme involveringsarbeidet.

  Smidige sprinter med bred forankring

  I perioden frem til levering har prosjektgruppen jobbet smidig i 14-dagers sprinter. Etter hver sprint har arbeidet blitt presentert i ulike fora for tilbakemelding og forankring.

  Vi opprettet et område på Datalandsbyen (nettforum for aktører som er interessert i data som utgangspunkt for verdiskapning) for deling og diskusjon.

  Vi har gjennomført referansegruppemøter hver 14. dag for offentlige virksomheter. I tillegg har vi gjennomført åpne referansegruppemøter månedlig. Invitasjonene til de åpne referansegruppemøtene har blitt publisert på Datalandsbyen.

  I tillegg har vi avholdt månedlige fagmøter med oppdragsgiver for løpende forventningsavklaring.

  I januar ble det avholdt digitale verksteder med totalt ca. 50 deltagere. Den første hadde temaet innbyggerperspektivet, med deltagere fra interesseorganisasjoner og fra avdelinger med tett brukerkontakt i virksomheter. Den andre hadde temaet behandlingsansvarlige virksomheter, med deltagere med kompetanse innen virksomhetsarkitektur, private virksomheter, personvernombud og forretningsutviklere.

  Bidragsytere

  Følgende virksomheter har bidratt i arbeidet enten gjennom intervju eller gjennom deltagelse i referansegruppen eller workshoper:

  • KS
  • Direktoratet for eHelse
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Politiets IKT-tjenester
  • Asker kommune
  • Bærum kommune
  • Trondheim kommune
  • Datatilsynet
  • SINTEF
  • Brønnøysundregistrene
  • Arkivverket
  • Helse-Midt
  • Gatejuristen
  • Traq
  • Advokat Jan Sandtrø
  • Norges Døveforbund
  • Trøndelag fylkeskommune
  • JUSTIFY AS
  • NorStella
  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Indykite
  • Kvitsøy kommune
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Norsk Helsenett
  • Kartverket
  • Visma InSchool
  • DNV
  • Dysleksi Norge
  • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  • Sandnes kommune
  • DIN (Digital Identitet Norden)
  • Osloskolen
  • IMDi
  • Høyskolen Kristiania
  • EY
  • Iconfirm AS
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Sykehusinnkjøp
  • Grep Grenland
  • NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken
  • NAV Frogner
  • DFØ
  • Kartverket

  • Hanne Brun
  • Oddhild Aasberg
  • Siri Eriksen
  • Morten Græsby
  • Gorm Braarvig
  • Christiane Frølich
  • Frank Fardal
  • Stein Magne Os
  • Sigurd Sæther Sørensen
  • Trine Blix
  • Christin Staubo
  • Nils Nyhus
  • Jon Are Storløkken
  • Leo Sande Gasnier
  • Eli Helen Korsan
  • Pål Unanue-Zahl
  • Vidar Tilrem
  • Jan Åge Berg
  • Julie Frey
  • Åsmund Eikenes
  • Tiana Ringseth

  I arbeidet har vi gjennomført 15 intervjuer med virksomheter. Informantene representerer både behandlingsansvarlige (i hovedsak offentlige) virksomheter, leverandører og frivillige organisasjoner som bistår innbyggeren i ulike spørsmål.

  Digdir Illustrasjon gult stoppskilt