Hopp til hovedinnhold

Deling av data er nyttig, men kan også oppleves vanskelig. Den nye veilederen fra vårt ressurssenter for deling av data hjelper deg når du skal dele taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor eller mellom offentlige og private virksomheter.  

20. november 2020

Fem prinsipper

Fem prinsipper forklarer deg hvilket ansvar du har når du utleverer eller tar imot opplysninger.

I prinsippene har vi tatt utgangspunkt i politiske føringer på området, samt erfaringer fra praksis. Prinsippene utfyller og presiserer de generelle juridiske kravene og skal hjelpe deg å få oversikt over hva du er forventet å gjøre dersom du deler eller tar imot opplysninger

De fem prinsippene er:

Veiledning

Som tilbyder av data har du ansvar for å gi juridisk og faglig veiledning hvor du klargjør muligheten for å dele opplysningene du sitter på.

Spesifisering og vurdering

Som konsument, eller mottaker, av opplysninger har du ansvar for å spesifisere hvilke opplysninger du trenger, og vurdere om disse kan deles uten å være hindret av taushetsplikt.

Samordning

Konsumenter med sammenfallende behov har ansvar for å samordne seg gjennom en felles representant.

Standardisering

Når du deler opplysninger skal du bruke standardiserte tjenester og grensesnitt som er i samsvar med føringer i felles arkitekturrammeverk, og ved bruk av offentlig fellesfunksjonalitet, som f.eks. Felles Datakalog.

Opplysningene som de er

Som hovedregel skal du som tilbyder utlevere opplysningene slik de er når du forvalter dem.

Det er bare unntaksvis du som tilbyder skal tilrettelegge opplysningene eller tekniske grensesnitt, og bare dersom dette samlet gir samfunnsøkonomisk nytte og kvaliteten på opplysningene er ivaretatt.

Start med begrepslisten

Veilederen inneholder en begrepsliste over begreper som blir brukt. Det kan være lurt å starte med denne.

Noen avgrensninger

Denne veilederen tar utgangspunkt i deling av opplysninger mellom to behandlingsansvarlige som hver har sitt selvstendige behandlingsgrunnlag. Denne veilederen er ikke utarbeidet for situasjoner hvor behandlingsansvaret er delt.

Om nasjonalt ressurssenter for deling av data

Kjerneoppgavene til ressurssenteret er å fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap om regelverk, og å sørge for bedre samspill mellom juss, teknologi, forretning og forvaltning på området. Ressurssenteret består i dag av 6 ansatte med juridisk, teknologisk og samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Kontakt

Astrid Solhaug

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 40 41 06 73