Milepæl for deling av offentlige data

To nasjonale løsninger for deling av data, data.norge.no og Felles datakatalog, er slått sammen. Det gjør det enklere å lage brukervennlige tjenester og bidra til verdiskapning for næringslivet.

Omleggingen skal bidra til at offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige, sammenhengende tjenester og samtidig bidra til verdiskaping for næringslivet og åpenhet og transparens i samfunnet. I digitaliseringsrundskrivet fra desember 2019 pålegges statlige virksomheter å gjøre beskrivelser av egne datasett tilgjengelige i Felles datakatalog/data.norge.no.

Når løsningene slås sammen, samles offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunnet om en felles dataportal. Adressen blir data.norge.no, mens løsningen er en videreutvikling av Felles datakatalogs tekniske plattform. Navnet Felles datakatalog videreføres, og logoen er endret for å synliggjøre ekteskapet. Oppdatert design og søkefunksjon skal ivareta de ulike brukergruppenes behov for å oppdage, vurdere og ta i bruk både åpne og «lukkede» data.

Deling av data bidrar til digitaliseringen

Hensikten med Felles datakatalog og data.norge.no er den samme som før: å legge til rette for at næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunnet enklere kan oppdage, vurderer og ta i bruk eksisterende data til nye formål ved hjelp av gode beskrivelser av datasett, begreper, datamodeller og API-er.

Virksomhetene som eier, forvalter og tilbyr data, kan velge mellom tre løsninger: 1) innhøsting fra egne kataloger (i tråd med gjeldende standard), 2) å benytte Felles datakatalogs egen registreringsløsning eller 3) bruke selve løsningen som en virksomhetsintern katalog som Felles datakatalog høster fra. Alle tre løsningene dekker virksomhetenes behov knyttet til «orden i eget hus» og beskrivelser av data som er tilgjengeliggjort som åpne data.

– Sammenslåingen er den første ryddejobben som Digitaliseringsdirektoratet, gjennom prosjekt Deling av data, leverer på etter etableringen av direktoratet. Sammenslåingen bidrar til bedre tilgang til data for offentlige og private virksomheter og dermed et mer relevant økosystem for digitalisering av offentlig sektor, sier Knut Bjørgaas, avdelingsdirektør for digital strategi og samordning i Digitaliseringsdirektoratet.

Fleksibel Felles datakatalog

– Felles datakatalog og data.norge.no er bygget rundt åpenhet, brukerinvolvering, dugnadsånd og fortløpende utvikling. Sammenslåingen endrer ikke på dette. Koronasituasjonen har faktisk bidratt til å styrke ideene vi bygger på og gjøre det enklere for næringsliv, forskning og offentlig sektor selv å finne, forstå og ta i bruk offentlige data, sier Kristine Aasen, fungerende avdelingsdirektør for digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet.

Løsningen er bygget på en arkitektur som gir en unik fleksibilitet. Dette framkommer tydelig i nasjonal transportportal fra Statens Vegvesen. Denne er bygget på grunnmuren til Felles datakatalog, men fremstår som en helt egen løsning. Dette er god gjenbruk av felles midler og løsninger. Den sammenslåtte katalogen tilbyr løsninger for både modne og ikke fullt så modne datatilbydere og -konsumenter. Det finnes løsninger for å dele datasett eller tilgang til datasett (API), uavhengig om de er åpne eller begrensede.

Løsningen er utviklet med åpen kildekode. Det betyr at om en aktør savner funksjonalitet i Felles datakatalog, kan de velge å utvikle funksjonaliteten selv eller be Digitaliseringsdirektoratet om samarbeid om å lage den. Slik vil løsningen videreutvikles og berikes for fellesskapets beste.

Innhold er alfa og omega

– Løsningen er på plass – nå må alle offentlige virksomheter brette opp ermene og etablere «orden i eget hus» i respektive organisasjoner. For det å ha en løsning er dessverre ikke nok, innholdet i katalogen er alfa og omega for å skape nytte! Samtidig må datakonsumentene, de som skal lage de gode tjenestene og dataanalysene, ta løsningen i bruk. Uten tilgang til data vil vi ikke lykkes verken med å utnytte kunstig intelligens eller å lage sammenhengende tjenester, påpeker Knut Bjørgaas.

– Vi ser gjennom samtykkebasert lånesøknad hvilken enorm effekt datadeling har når det gjøres riktig. Skal en livshendelse digitaliseres på en god måte, må samtlige informasjonseiere i offentlig sektor ha «orden i eget hus» og åpne opp for deling, istemmer Kristine Aasen.

Dersom det dukker opp behov for ny funksjonalitet, begrepsdefinisjoner, regelverksendringer eller annet, så har Digitaliseringsdirektoratet et godt forum der slike behov kan reises. Hver onsdag fra klokken 9.00 til 11.30 gjennomføres det et bredt digitalt innføringsmøte der informasjonsforvaltning og deling av data er på agendaen. Her er det ledige plasser!

Kontakt