Hopp til hovedinnhold

Grønt lys for Datafabrikken

Forslaget til statsbudsjett for 2021 åpner for at arbeidet med Datafabrikken settes i gang. – Et spennende prosjekt som vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å dele og bruke data og øke verdiskapingen, sier digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius.

07. okt 2020
Illustrasjonsbilde av datastrøm som går horisontalt og vertikalt
Foto: Shutterstock

Regjeringen setter av 16 millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet for å etablere Datafabrikken med oppstart i 2021. Direktoratet vil samarbeide tett med Digital Norway som er en privat aktør som jobber for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv.

Viktig for små og mellomstore bedrifter

Datafabrikken skal gjøre det enklere for de små og mellomstore bedriftene å ta del i den datadrevne økonomien.

– Én av våre oppgaver er å legge til rette for innovasjon i offentlig og privat sektor. Jeg er glad for at vi nå kan starte arbeidet med Datafabrikken der vi skal gjøre data tilgjengelig for flere aktører – og spesielt hjelpe aktører som ikke har forutsetninger for å klare dette selv. Jeg tror spesielt oppstartselskaper og små og mellomstore bedrifter vil få stor nytte av Datafabrikken, sier Sutorius.

Ideen om Datafabrikken er ikke ny. I Sverige er erfaringen at også private aktører er villige til å dele data som kan inngå i forskning, eller som kan kobles og brukes med andre data for å utvikle tjenester som skaper verdier og arbeidsplasser.

Forankret i næringslivets behov

– Vi ser frem til å realisere Datafabrikken i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Med denne satsingen skal vi utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte løsninger som sikrer at flere SMBer bidrar til datadrevet innovasjon og økt endringstakt i sine verdikjeder, sier Liv Dingsør daglig leder i Digital Norway.

– Datafabrikken er ønsket både av næringslivet og det offentlige. Den skal bidra med kompetanse om datadeling og datakobling, og tiltaket støtter opp under en rekke utredninger, inkludert regjeringens digitaliseringsstrategi og nasjonal strategi for kunstig intelligens, sier Sutorius.

Samspill offentlig–privat

Digitaliseringsdirektoratet skal jobbe for at det blir enklere for kommuner, statlige virksomheter og næringslivet å dele og gjenbruke data gjennom bedre tilgang til kompetanse og direktoratets fellesløsninger. Ett av målene er å gi grunnlag for at næringslivet kan utvikle tjenester som bidrar til økt verdiskaping.

– En del av vårt samfunnsoppdrag er å skape bedre samspill mellom privat og offentlig sektor. Datafabrikken er ett av tiltakene for å skape nye digitale tjenester og forretningsmodeller, sier Steffen Sutorius.

Ytterligere kommentarer:

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 93 06 84 59