Hopp til hovudinnhald

Fagleg arena for informasjonsforvaltning og deling av data

Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 08. mars kl. 09:00–11:00, 2023
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I det neste møtet har vi følgende agenda:

09:00 «Arkitektur for hendelser i felles økosystem»

Felles økosystem skal bidra til at offentlige tjenester oppleves som sammenhengende for brukerne uansett hvilken offentlig virksomhet som tilbyr dem. Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling skal legge til rette for god samhandling mellom kommunale og statlige virksomheter, med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv i Norge. Dette krever et godt samarbeid mellom forvaltnings­nivåene om juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske problemstillinger. Morten Græsby fra Digdir jobber blant annet med arkitektur knyttet til livshendelsene og Felles økosystem.

Se også: https://www.digdir.no/digital-samhandling/felles-okosystem/4165

Presentert av Morten Græsby, Digdir.

10:00 «Data er ikke delt før det er forståelig dokumentert»

«Data er en ressurs med et enormt verdiskapingspotensial, og offentlige og private virksomheter må derfor ikke la data ligge ubrukt.» Det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i stortingsmelding 22 (2020-2021). Allikevel oppleves det ofte som vanskelig å få tilgang til mange datakilder og å forstå hvordan en kan hente ut data fra dem. I denne presentasjonen vil Tuva Ramsøe Bredesen belyse spørsmålet: “Hvordan kan vi lykkes med effektiv deling og gjenbruk av data?”.

Presentert av Tuva Ramsøe Bredesen, daglig leder i Tadata

Et opptak av møtet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne i ettertid.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholderne: Faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data 08.03.23 | Datalandsbyen (norge.no) eller kom med forslag til nye tema for kommende Faglig arena møter, så tar vi med oss innspillene videre

Vel møtt!