Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 24. januar kl. 09:00–10:30, 2024
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I neste møte har vi følgjande tema:

09:00 «Tenesteutvikling i offentleg sektor - korleis bidrar Altinn Studio for å få fart på utviklinga av digitale tenester?»

Digitalisering av offentlege tenester blir best når etatane samarbeider og deler data. Derfor har vi laga Altinn studio.

Presentert av Finnur Olafsson, Digdir

Vi gjer merksame på at det blir gjort videopptak av møta. Deltakarane kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om de har spørsmål til innleiarar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tek vi med oss innspela vidare: Fagleg arena for informasjonsforvaltning og datadeling 24.01.2024 | Datalandsbyen (norge.no)

Vel møtt!