Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 10. mai kl. 09:00–10:00, 2023
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

i det neste møtet har vi følgende agenda:

09:00 «Data monetization: Fra data til profitt»

Det finnes store mengder data i privat sektor og i varehandelen. Samtidig opplever handelen pris- og marginpress og stagnerende etterspørsel etter varer i kjernevirksomheten. Det er derfor stor interesse for å bidra med vekst og lønnsomhet gjennom nye forretningsområder for å tilfredsstille både kundenes forventninger til pris og eieres resultatmål. I dette grensesnittet har data monetization sett dagens lys. Deloitte rådgir kunder om hvordan de kan lykkes med å strategisk posisjonere seg for å konkurrere innenfor dataøkonomien og etablere prosesser, modeller og teknologi for å dele data med sine partnere. Kjernen i vellykket data monetization vil alltid være forståelsen av hvem din data er verdifull for.

Presentert av Cecilie Jarlsbo, Director Strategy, Analytics, M&A, Deloitte Consulting

Et opptak av møtet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne i ettertid.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholderne: Faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data 10.05.2023 | Datalandsbyen (norge.no) eller kom med forslag til nye tema for kommende Faglig arena møter, så tar vi med oss innspillene videre

Vel møtt!