Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
onsdag 29. mars kl. 09:00–11:00, 2023
Sted:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei med interesse for problemstillingar knytt til arbeid med informasjonsforvaltning. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål og dele historiar og erfaringar. Møta er opne for alle.

I det neste møtet har vi følgende agenda:

09:00 «Utvikling av Detaljerte transportdata ved analyse av video»

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har jobbet bevisst med å utvikle dagens trafikkdata med bruk av ny teknologi. Fylkeskommunen har i samarbeid med Statens vegvesen og Counting Hero utviklet en automatisert løsning som klarer å skille ulike typer kjøretøy på detaljnivå.

TFFK vil innlede med å fortelle om behovet og fremtidig brukerperspektiv for løsningen. Hovedinnlegget kommer fra Counting Hero, som leverer detaljerte transportdata ved analyse av video fra offentlige veikamera. De vil presentere løsningen som de har utviklet for Troms og Finnmark fylkeskommune, og belyse hvordan etablert offentlig infrastruktur kan benyttes for å levere nye tjenester.

Presentert av Eirik Selmer,TFFK og Jone Rasmussen, Counting Hero

10:00 «Datareisen – ditt startsted for å forstå den digitale verden»

Med den økende mengden av digitale data som genereres i våre hverdags- og profesjonelle liv, følger det med et stort behov for å øke befolkningens og arbeidstakeres generelle kunnskap om data, altså; evnen til å forstå og tenke kritisk rundt data og dens bruk. Derfor har Digital Norway og Universitetet i Bergen vært i førersetet for utvikling av e-læringskurset Datareisen. Annita Fjuk fra Digital Norway vil fortelle om utgangspunktet for Datareisen, hva man kan forvente av læring gjennom kurset, og ikke minst hvordan offentlig sektor og privat næringsliv kan spre denne kunnskapen for å løfte kunnskapsgulvet om data i hele landet.

Presentert av Annita Fjuk, Digital Norway.

Et opptak av møtet blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne i ettertid.

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragsholderne: Faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data 29.03.23 | Datalandsbyen (norge.no) eller kom med forslag til nye tema for kommende Faglig arena møter, så tar vi med oss innspillene videre

Vel møtt!