Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 16. november kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «Årets erfaringsrapport fra Digitaliseringsrådet. Samarbeid – fra ord til handling»

Mange virksomheter sliter med å samarbeide. I årets erfaringsrapport har Digitaliseringsrådet sett på hva som skal til for at virksomheter kan samarbeide tettere og bedre enn tidligere. Og hvordan vi må samarbeide i framtiden. Samarbeid på tvers er nødvendig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal oppleve en enklere hverdag i møte med tjenester fra offentlig sektor. Mange av utfordringene offentlig sektor forsøker å løse gjennom digitalisering, handler om store samfunnsutfordringer som én virksomhet, ett departement eller én sektor ikke klarer å løse alene.
Presentert av Elin Oksavik, Digitaliseringsdirektoratet

10:00 «Om arbeidet med CPSV-AP-NO spesifiksjonen og behovet for å utveksle og ta i bruk hendelser i tjenestekjeder»

CPSV-AP-NO er kortnavnet til "Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser", som har som formål å legge til rette for en felles måte å beskrive tjenester og hendelser og en felles måte å utveksle beskrivelsene
Presentert av Morten Græsby og Jim Yang, Digitaliseringsdirektoratet

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Terje Bertelsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 41 40 09