Hopp til hovudinnhald

Fagleg arena for datadeling og informasjonsforvaltning

Emner:
  • Datadeling
  • Informasjonsforvaltning
Tid:
Onsdag 09. november kl. 09:00–11:00, 2022
Stad:
Digitalt møte

Fagleg arena for informasjonsforvaltning er ein fast møteplass for dei som er interessert i problemstillingar knyt til informasjonsforvaltningsarbeid. Dette er digitale møte der vi legg vi opp til at deltakarane kan stille spørsmål, dele historier og erfaringar. Møta er opne for alle.

Agenda:

09:00 «Veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II»

Schrems II skapte utfordringer og usikkerhet for virksomheter i deres digitaliseringsarbeid. Utfordringene var like for mange virksomheter. Derfor ble det, i regi av Skate, satt i gang et felles koordineringsarbeid på området. Arbeidet ble ledet av Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet
Presentert av Jens Osberg, Digitaliseringsdirektoratet

10:00 «Det sies at data er det nye gullet, men mye av det er innelåst hos leverandørene -
Hva er grunnen til det, og hva kan gjøres for å hindre at det blir sånn?»

Anskaffelsesdivisjonen i DFØ har fått i oppdrag å finne ut hva offentlig sektor kan gjøre for å sikre tilgang til egne data når de anskaffer IT-systemer. Oppdraget er knyttet til Meld. St.22 (2020-2021) Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon.
Presentert av Mari Vestre, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Vi gjer merksam på at det blir gjort videoopptak av møta. Deltakarar kjem med på opptaket berre når ein sjølv aktiverer eigen mikrofon eller kamera.
Lenke til Teams møta finn du alltid under Arrangementsoversikt | Digdir

Skriv gjerne i Datalandsbyen om dere har spørsmål til foredragshaldar eller forslag til tema for Fagleg arena, så tar vi med oss innspela vidare: Møter og arrangementer | Datalandsbyen (norge.no)

Kontakt

Kjersti Stenerud Steien

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 49 06 26