Hopp til hovedinnhold

Sammen med Datafabrikken og Statens vegvesen lanserer Digdir nettsamfunnet Datalandsbyen. Datalandsbyen fremmer åpen og datadrevet innovasjon i et forum for samarbeid, dialog og kunnskapsdeling.

Datalandsbyen blir en felles møteplass for alle som er interessert i å lære mer om dataforvaltning og som ønsker å starte dialog med datakonsumenter og datatilbydere. Du finner Datalandsbyen på Felles datakatalog.

Samarbeid og inspirasjon

I Datalandsbyen kan ulike brukergrupper inspirere hverandre ved å komme med nyttige tips og spørsmål, diskutere bruken av data og API-er og etterspørre data de ønsker å få tilgang til. Det er lagt til rette for å vise frem eksempler på hvordan data brukes, eksempelvis hvilke datasett eller API-er som benyttes for å realisere en tjeneste eller en applikasjon. Det er også mulig å dele arrangementer som kan tenkes å være relevante for andre der ute.

Digdir lanserer nettsamfunn for alle som vil dele data

Behov for åpen dialog og kunnskapsutveksling

I løpet av de siste årene har behovet for å fremme dialog mellom de som tar i bruk data og de som eier og forvalter dataene økt.

  • Erfaringsrapporter viser til at det i dag er utfordrende for datakonsumenter å vite hvordan en kommer i kontakt med de som forvalter dataene, noe som kan hindre dem i å ta dataene i bruk. Manglende kommunikasjon og tilrettelegging for dialog kan derfor stå i veien for datadrevet innovasjon og gjenbruk av data. Et åpent nettsamfunn skal bidra til å fjerne snublesteiner og fremme samarbeid mellom interessentene.
  • Flere datatilbydere nevner at de vil få økt motivasjon til å standardisere og publisere dataene hvis konsumentene er tydelige på hva de har behov for og hva som etterspørres. Ved at datakonsumenter nå kan etterspørre bestemte datasett, API-er og informasjonsmodeller, vil det bli tydeligere hvilke data som kan være av verdi for andre, og gjøre det tydeligere hvilke data som bør prioriteres i Felles datakatalog.
  • Det er også et uttrykt ønske om å kunne inspirere, motivere og utveksle tips og ideer mer effektivt. Folk som jobber med å dele og publisere data og API-er, eller som ønsker å starte opp med et slikt arbeid, har behov for å snakke med hverandre for å komme i gang med en slik prosess. På den måten legger nettsamfunnet til rette for erfaringsutveksling og samarbeid.

Et fellesskap skapes sammen

Datalandsbyen skal være et sted som formes og vokser sammen med brukerne. Derfor har vi etablert en gruppe hvor det er mulig å komme med ideer til videreutvikling av Datalandsbyen. Gjennom et felles engasjement kan forumet videreutvikles til en levende møteplass som alle datainteresserte ønsker å være en del av.

Kontakt

Christiane Andrea Fröhlich

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 82 78 35