Hopp til hovedinnhold

Bli med på rundtur i Datafabrikken

Emner:
  • Datadeling
Tid:
torsdag 12. januar kl. 09:00–09:45, 2023
Sted:
Digitalt

Datafabrikken skal gjøre det enklere for deg å dele, finne og anvende data. Nå er fabrikken åpnet og i dette webinaret skal vi gi deg en skikkelig rundtur, vise deg alle mulighetene og tjenestene vi tilbyr.

Bli med på rundtur i Datafabrikken

Program

Program klokka 09:00. Hvorfor har vi laget en Datafabrikk? med Helge Dahl-Jørgensen

Hvordan bruker vi egentlig data, og hvor viktig er det for norske bedrifters framtid? Her er det du må vite for å komme i gang.

Medvirkende

Helge Dagl-Jørgensen, portrett
Leder industri og bærekraft, Digital Norway
Helge Dahl-Jørgensen

Program klokka 09:10. Datafabrikken – hva er det og hva finner du der? med Livar Bergheim

Datafabrikken er et startsted for å finne offentlige datasett som kan være interessante for deg. Vi forteller hva du kan finne der og hvordan du kan navigere deg rundt i jakten på data.

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Livar Bergheim

Program klokka 09:20. Datajegeren – finner data for deg med Livar Bergheim

Datajegeren er en gratis tjeneste hvor du får hjelp til å finne og få tilgang til datasett fra offentlig sektor – det anslås at kun cirka 10-20 prosent av disse er delt ut, og at resten ikke alltid er lett tilgjengelig.

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Livar Bergheim

Program klokka 09:30. Bli kjent med vår juridiske veiviser med Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Datafabrikken har utviklet en juridisk veiviser som guider deg gjennom noen sentrale juridiske spørsmål du må besvare før du deler data.

Medvirkende

Portrett av Rozemarijn van der Hilst Ytreland
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Rozemarijn van der Hilst-Ytreland
Rose er juridisk seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Hun jobber med problemstillinger på skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Hun er ekspert på personvern, EU/EØS rett og menneskerettigheter. Hun jobber bl.a. med kommende regelverk fra EU, juridiske vurderinger, høringer og politikkutforming. Rose har erfaring fra Datatilsynet, KPMG og EOS-utvalgets sekretariat. I tillegg har Rose jobbet som forsker og ekspert i EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekter. Rose har en doktorgrad (Ph.D.) i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad (LL.M) i rettsvitenskap fra Universitetet i Utrecht, Nederland.

Program klokka 09:40. Datalandsbyen – vår egen møteplass med Livar Bergheim

Datalandsbyen er en portal hvor du kan gå i dialog med rådgiverne til Datafabrikken og offentlige aktører som tilgjengeliggjør sine data. Vi gir deg en innføring i hvordan det fungerer.

Medvirkende

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Livar Bergheim