Hopp til hovedinnhold
12. desember 2023
2 minutter å lese

I desember 2003 trykket to statsråder på knappen og åpent Altinn, en digital løsning som satte Norge i fremste rekke når det gjelder digitalisering av innrapportering av data fra bedrifter til offentlig sektor.

Jubileumskake for Altinn 20 år
Kake og markering av Altinn er vel fortjent, skriver Paul Chaffey.
Foto: Digdir

På Altinns nettsider kan vi lese at: "Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn ble offisielt åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003. Siden portalen www.altinn.no ble lansert har den vært i stadig vekst. Samarbeidet har blitt utvidet betydelig og består per oktober 2023 av 68 ulike tjenesteeiere, med Skatteetaten som den desidert største. Fra 01.01.2020 er Altinn en del av Digitaliseringsdirektoratet."

Det er nøyaktig 20 år siden Altinn ble lansert og nettsiden til Digitaliseringsdirektoratet og LinkedIn-profilen deres kan tyde på at det har vært litt kake og litt markering. Det er vel fortjent.

Det som i begynnelsen var en tjeneste for digital innrapportering av noen, og så stadig flere, skjemaer, er i dag en avansert plattform for offentlig-privat dialog og samarbeid på stadig flere områder og med stadig flere offentlige virksomheter.

Ledere som viste vei

Man skulle kanskje tro at det er helt normalt at innrapportering av data fra bedrifter til det offentlige skjer gjennom fellesløsninger, og i hvert fall slik at man slipper å rapportere samme opplysninger flere steder. Men slik er det jo ikke. Da Bjarne Hope i Skattedirektoratet, Erik Fossum i Brønnøysundregistrene og Svein Longva i Statistisk Sentralbyrå videreførte ideen sin til å bli noe konkret som kunne brukes, var det dette å samarbeide digitalt på tvers uvanlig og det var kanskje særlig avhengig av at Skatteetaten ville ha det felles. En felles portal for skatteopplysninger og andre næringslivsdata. Jeg tror det fortsatt er slik dette ikke er vanlig i veldig mange land rundt oss.

Disse fremsynte statlige lederne viste vei og Altinn i dag er felles portal for veldig mye mer, både innrapportering av data, samhandling på stadig flere områder mellom virksomheter og offentlig sektor, men også mellom privatpersoner og offentlige sektor, for eksempel skattemeldingen og skattedialogen.

Denne tanken om at det ikke skal være nødvendig å spørre om ting man vet fra før var også sentral da A-meldingen ble etablert som en tjeneste for å rapportere inn lønns og pensjonsrelaterte data i en felles månedlig innrapportering, og erstattet 5 skjemaer til 3 etater, slik det var før. Da handler det ikke bare om å lage en teknisk plattform, men å bli enige om hvilke begreper og definisjoner man skal bruke. Og de ble enige.

Digitalisering av samspillet mellom offentlige sektor og private virksomheter handler om veldig mye mer enn å sette strøm på tradisjonelle skjemaer, det handler også om å finne nye og mer innovative måter å samhandle på. Slik det er gjort i arbeidet med samtykkebaserte lånesøknader, der AltInn, Brønnøysundregistene, Skatteetaten, Finans Norge og Bits har funnet fram til automatiserte måter å samhandle på, og så jobbet videre også med andre aktører som Kartverket og DiBK med å få til en hel verdikjede av forenklinger og automatiseringer i arbeidet med digital eiendomshandel.

Over på Altinn 3

Men digitalisering er ikke noe vi gjør en gang for alle, område for område, og så er vi ferdige. Nye teknologiske muligheter gjør at det stadig er nye muligheter for å effektivisere mer, samhandle bedre og innovere på toppen. Dagens AltInn-plattform er fra 2010 og skal byttes ut med det som kalles Altinn 3, en mer fleksibel og skalerbar plattform som åpner for langt større innovasjonsmuligheter og samarbeidskonstellasjoner.

Altinn skriver på nettsiden at:

"Altinn II ble lansert i 2010, og har nå utdatert teknologi. Det er nødvendig å modernisere plattformen for å ivareta krav til sikkerhet, regulatoriske rammebetingelser, etterlevelse av personvern og krav til GDPR og tjenesteeiernes funksjonelle behov. Digdir skal etablere en ny plattform med tilsvarende funksjonalitet som på Altinn II slik at tjenester som benytter Altinn i dag kan reetableres på ny plattform innen juni 2026. Ny og modernisert arkitektur sørger for at offentlig virksomheter kan samhandle digitalt, og at de har tilgang til nødvendig fellesfunksjonalitet på en mer fleksibel plattform enn tidligere."

Investeringer i slike digitale fellesløsninger er i praksis vanskelige å få til i en sektorisert offentlig sektor. Vi får håpe at det blir så høyt prioritert at vi når Altinn feirer 25 år i 2028, kan si at Altinn 3 er blitt en suksess og at Norge igjen klatrer på listene over land med de mest innovative og digitale offentlige sektorene i verden, der vi setter brukerne i sentrum, lykkes med gode tjeneste på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og lykkes med offentlig-privat samarbeid om innovasjon.

(Dette innlegget ble først publisert på "Chaffeys blogg" 11. desember 2023. Gjengitt med tillatelse.)

Paul Chaffey
Studioleder, Halogen

Paul Chaffey

Paul Chaffey leder avdelingen for systemdesign i design- og innovasjonsselskapet Halogen og jobber med strategi, omstilling og innovasjon med virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor.

Han var statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet i 8 år (2013-2021) i regjeringen Solberg, med et særlig ansvar for digitalisering, forvaltningspolitikk og innovasjon i offentlig sektor. I 2001-2013 var han med å etablere og lede Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Kommentarer (2)

O

Oskar Emil Selsvik

16. januar 2024

Skatteetaten utvikler produkter og prosesser som virker å gå i retning av at de ulike brukerne må bruke Skatteetatens innloggingsportale. Jeg antar dette kan bryte med ønske om den optimale brukerreisen med henblikk på en felles offentlig innrapporteringsportale for brukeren. Har dere noen synspunkt på dette?

Som svar på av Oskar Emil Selsvik (ikke bekreftet)

T

Trude Halseth Arnes

18. januar 2024

Takk for din henvendelse! Det er riktig at det er en dreining for hvordan enkelte offentlige virksomheter kommer til å benytte Altinn fremover, herunder Skatteetaten. Disse virksomhetene vil utvikle tjenestene sine på plattformer utenfor Altinn. For å unngå at brukerne dermed må forholde seg til flere portaler, utvikler vi nå en ny løsning (et nytt API) i Altinn som heter Dialogporten. Med denne løsningen vil brukeren få det samme innholdet i «innboksen» sin, uavhengig av om de logger seg på hos Altinn eller hos en annen virksomhet. Resultatet for brukeren blir brukertilpassede visninger (med felles datagrunnlag) og bedre oversikt over all kommunikasjon med det offentlige, uavhengig av hvilken plattform den enkelte virksomhet benytter.

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
4 + 1 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.