Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Direktoratet for e-helse: Smittevern med redusert klinisk rapporteringsbyrde

Prosjektet skal utforske og tenke nytt om hvordan informasjonsutveksling mellom helse- og omsorgstjeneste, helseforvaltningen og myndighetene skal foregå digitalt.

Virksomheter: Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Leverandør: PwC

Om behovet

Det er i dag ingen omforent løsning for hvordan informasjonsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen og andre myndighetsorganer skal foregå digitalt. Dette har medført en rekke portaler som helsepersonell må forholde seg til i sin arbeidshverdag ved siden av journalløsningen. Konsekvensene ble tydelige under koronapandemien da det ble etablert ytterligere løsninger som ansatte i helsesektoren må bruke i sitt arbeid.

Om prosjektet

Direktoratet for e-helse har i sitt tildelingsbrev for 2022, fått i oppdrag «å se på løsningene som ble etablert under pandemien. Her blir det presisert at det er et mål å redusere klinisk rapporteringsbyrde, skape et enklere landskap for leverandørmarkedet og bidra til økt sikkerhet. Arbeidet skal også peke retning for hvordan denne typen behov skal løses fremover

Prosjektet skal se på hvordan man kan få tilgang til helhetlig, oppdatert og relevant informasjon når man trenger det. Direktoratet for e-helse ønsker sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet å sette retning for hvordan informasjonsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten og myndighetene bør løses på både kort og lang sikt.

Prosjektet pågår.