Hopp til hovedinnhold

PPP-nettverksmøte

Emner:
  • Sammenhengende tjenester
Tid:
tirsdag 26. april kl. 13:00–15:15, 2022
Sted:
Økern Portal /digitalt, Oslo

PPP nettverket ønsker å bidra til å øke samarbeid på tvers for på denne måten samlet sett kunne redusere offentlig sektor sine kostnader og videre øke kvaliteten ved utvikling av sammenhengende tjenester. På samlingen løfter vi frem tre spennende temaer/caser som på hver sin måte kan bidra til dette.

Dette arrangementet er avholdt. Se opptak.

Opptaket blir tekstet senere.

Fra invitasjonen:

Går vi nå fra 3 til 4 P`er? Fra Prosjekt- Program - Porteføljestyring til Produktutvikling?

Vi har invitert Marianne Worren og Terje Heen fra NAV som var tidlig ute med å prøve ut “produktutvikling” som metodikk i stor skala. Og som på denne måten har endret deres leveranse- modell og kapasitet.

På siste PPP-møte presenterte DFØ og Digdir sin nye veileder for styring og organisering av sammenhengende digitale tjenester (se link). Vi har nå invitert Kristin Haugse Karlsrud og Birgitte Yttri (Digdir) til å fortelle litt om deres arbeid med “Fremsyn” og “Missions”. Vi ønsker så en diskusjon på om det kan være nyttig å knytte denne disse perspektivene og utfall fra dette arbeidet prosjekt-, program- og porteføljestyring?

Fra kommunal sektor har vi invitert Håkon Grimstad (KS) til å fortelle om hva skjer nå etter at Akson ble stoppet. “Felles kommunal journal – Hvordan samarbeide og styre felles satsinger i kommunal sektor”?

Som vanlig avslutter vi med nytt fra DFØ og DigDir.

Velkommen!

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 84 93 32