Digitaliseringsbloggen I gang med å løse utfordringer for etterlatte

16. feb 2022

Digitaliseringsdirektoratet leder arbeidet med å gjøre møtet med det offentlige etter et dødsfall til en mindre belastning for de etterlatte.

Arbeidet med dødsfall og arv har den siste tiden blitt aktualisert gjennom flere innlegg og saker i media. Etterlatte beskriver utfordringer og hvordan de blir møtt av storsamfunnet etter å ha opplevd dødsfall i nær familie.

Hvordan skal vi møte etterlatte?

Et av målene i regjeringens digitaliseringsstrategi er at brukerne skal møte mer sammenhengende tjenester når viktige livshendelser skjer. I livshendelsen dødsfall og arv har vi fått verdifull kunnskap om behov og utfordringer. Vi ønsker å jobbe for å sikre at etterlatte skal oppleve digitale tjenester som henger sammen, har lav brukerterskel og er helhetlige. Etterlatte og arvinger skal oppleve tjenester som er likeverdige uavhengig av bosted, religion, etnisitet og ressurser.

Samarbeid

Vi samarbeider med de mange involverte aktørene om fullmaktsløsninger, mulige forslag til lovendringer, automatisering av unødvendig byråkrati, bedre dataflyt og helhetlig og god informasjon. Et av stedene der skoen trykker er der etterlatte skal finne informasjon om hva de skal gjøre når et dødsfall inntreffer. Som en del av livshendelsen dødsfall og arv, vil vi, sammen med aktørene som er en del av livshendelsen, starte arbeidet med å lage en etterlattguide. Oppgjør etter dødsfall (Altinn dødsbo) er et av tiltakene vi jobber med som skal bli en digital dødsbo-løsning. Dette er et delprosjekt av livshendelsen Dødsfall og arv, og vil løse deler av utfordringene de etterlatte møter.

Debatt av verdi

I det omfattende samarbeidet vi er i gang med, er debatten som ble startet av Kirsten Sandberg Natvig om hvordan de etterlatte blir møtt av storsamfunnet, av stor verdi. For det er gjennom engasjement, og at utfordringer blir belyst på denne måten, at vi kan komme framover og finne best mulig løsninger for etterlatte etter dødsfall.

Fra Digitaliseringskonferansen 2021

På Digitaliseringskonferansen i 2021 fikk vi høre Christian Fischer Paulsen fortelle om utfordringene etter å ha mistet sin far. Sammen med sin mor skulle han finne ut av alle forpliktelser og skaffe oversikt over farens økonomi. Han beskriver at de ikke visste hvor de skulle starte, de søkte på nett for å finne informasjon. Han forteller også om praktiske konsekvenser for å ikke få tilgang til farens økonomi og ønsker seg bedre løsninger for dette.

Bredo Erik Swanberg foto
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Bredo Erik Swanberg

Swanberg jobber med strategi og forretningsutvikling i Digdir og er leder av livshendelsen Dødsfall og arv. Han kom fra en tilsvarende stilling i Altinn i 2020. Swanberg har lang erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor både privat næringsliv og forskning. Han brenner for digitalisering, deling av data og et bedre samfunn gjennom enklere tjenester. Swanberg har Bsc som elektroingeniør og i kybernetikk fra Høgskolen i Østfold.

Forfatter

Bredo Erik Swanberg foto
Bredo Erik Swanberg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.