Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Sammenhengende tjenester
Tid:
onsdag 17. august kl. 11:30–12:30, 2022
Sted:
Vitensenteret, Arendal

Tverrsektoriell samhandling er i vinden som aldri før. For å nå målet om sammenhengende tjenester må vi jobbe på nye måter. Ved å sette brukerne i sentrum ser man tydelig hvilke tverrsektorielle utfordringer som må løses. Det er likevel ikke lett å få til et slikt samarbeid i praksis. Livshendelsen Alvorlig sykt barn og DIGI-UNG er to store programmer som har jobbet tverrsektorielt over flere år - disse erfaringene er utgangspunktet for en spennende debatt!

Se opptak

Vi ønsker blant annet å snakke om:

 • Hva er de største hindringene for tverrsektorielt samarbeid i dag?

 • Hvordan få til et samarbeid som gjør det enklere å gi brukerne bedre tjenester?

 • Hvordan bygge kultur for samarbeid?

 • Hvordan få til varige strukturer? Og hvorfor er det viktig?

 • Hva ønsker vi oss fra politikere og embetsverk?

Medvirkende

 • Christian Strand, Debattleder
 • Gunn Karin Gjul, Statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
 • Kristin Weidemann Wieland, Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
 • Mohammed Al-Karbawi, Deltaker i DIGI-UNG sitt ungdomspanel
 • Ellen Margrethe Carlsen, Direktør for avdeling barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet

Arrangementet blir streamet og opptaket gjort tilgjengelig.

Kontakt

Dirk Stuart Lammering

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 41 14 01