Hopp til hovedinnhold

Fremtidens offentlige digitale tjenester trenger deg!

Emner:
  • Sammenhengende tjenester
  • Digital samhandling
  • Digitalisering og samordning
Tid:
onsdag 31. august kl. 09:00–torsdag 01. september kl. 15:00, 2022
Sted:
Digitalt

Nå har du mulighet til å gjøre en forskjell for innbyggeren som skal bruke de digitale tjenestene det offentlige tilbyr, og ta det digitale utenforskapet på alvor!

Digdir har i løpet av det første halvåret i 2022 startet kartleggingen av de utfordringene som innbyggere har i møte med offentlige digitale tjenester.

Vi deler hovedutfordringene som er kartlagt, og inviterer til samarbeid for å ta tak i utfordringene og i felleskap finne de beste fremtidige løsningene for innbygger.

På samlingen får du:

  • bli bedre kjent med brukergruppene som ikke får til å være en del av den digitale hverdagen
  • tenke nytt om veien til tjenestene våre i fremtiden
  • diskutere, dele og påvirke ulike løsningskonsepter
  • lære hvordan kolleger i andre etater jobber gjennom erfaringsdeling på tvers

Målet med samlingene er å kickstarte arbeidet med å gjøre de digitale opplevelsene mer gjenkjennbare og lettere å bruke på tvers.

Hva tenker du er drømmeløsningen for fremtidens offentlige digitale tjenester? Har du eksempel på en utfordring fra din organisasjon, som du ønsker skal bli løst?

Hvem er du?

Du er engasjert, nysgjerrig og drømmer om å tilby de beste offentlige digitale tjenestene som alle innbyggere får til å bruke. Designer, jurist, samfunnsviter, utvikler, eller bare interessert i tematikken? Vi ønsker en faglig bredde, så vi ønsker deg og ditt hode velkommen!

Praktisk informasjon

Todagers digital samling over to halve dager på Teams:

31. august 09:00 - 12:00
1. september 12:00 - 15:00.

Kontakt

Hanne Finnøy

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 10 26 24

Hanne Hofsæth Fredheim

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 47 79 98 18