Hopp til hovedinnhold

Digital fagsamling for sammenhengende tjenester og livshendelser

Emner:
  • Sammenhengende tjenester
Tid:
onsdag 29. september kl. 11:00–12:40, 2021
Sted:
Digital arrangement

Digital fagsamling for sammenhengende tjenester og livshendelser: Offentlig-privat samarbeid om digitale tjenesteutvikling

Vi starter opp igjen etter sommeren med fagsamlinger for dere som jobber med å realisere de sju livshendelsene i Digitaliseringsstrategien og andre sammenhengende tjenester.

Offentlig-privat samarbeid i digital tjenesteutvikling er tematikken vi tar opp på høstens første samling. Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP) og StartOff vil dele sine erfaringer om offentlig-privat samarbeid. Målet med denne fagsamlingen er å presentere, DSOP og StartOff, to muligheter for privat-offentlig digitaliseringssamarbeid som kan ha stor verdi i arbeidet med de syv livshendelsene og andre sammenhengende tjenester.

Ved å kjenne til StartOff og DSOP kan dere som jobber med livshendelsene og sammenhengende tjenester oppdage nye muligheter for samarbeid.

Samlingen har tre innslag:

  1. Hva sier innovasjonsbarometeret om innovasjon og offentlig privat samarbeid? Lyninnlegg om resultater fra årets innovasjonsbarometer. Fredrik Danker Monsen, Digitaliseringsdirektoratet.
  2. Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP) er en samarbeidskonstellasjon mellom finansnæringen og offentlig sektor som har bidratt med gevinster i milliardklassen. I DSOP har man opparbeidet seg svært viktige erfaringer om nytteverdi, suksessfaktorer og fallgruver knyttet til privat-offentlig samarbeid. Nils Inge Brurberg, fagsjef i DSOP-programmet, deler erfaringer han ser kan være verdifulle i arbeidet med de sju livshendelsene og sammenhengende tjenester.
  3. Erfaringer viser at startups ofte tilbyr mer innovative løsninger enn de etablerte leverandørene. Det nystartede StartOff-initiativet, et samarbeid mellom DFØ, Digdir og LUP (Leverandørutviklingsprogrammet), som skal bidra til å bringe oppdragsgivere og startups sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor. Her ligger det nye muligheter for å lage innovative sammenhengende løsninger for livshendelsene. Vi får en intro til hva Startoff er og kan bidra med, samt høre fra en av initiativets første brukere om deres erfaringer med å benytte seg av StartOff.
Agenda

Velkommen til ny sesong

Mona Hovland Jakobsen, Digdir

Lyninnlegg om resultater fra innovasjonsbarometeret om offentlig -privat samarbeid

Fredrik Danker Monsen, Digdir

Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP) – Hva skal til for å lykkes? Erfaringer fra DSOP-programmet.


Nils Inge Brurberg, Fagsjef BITS/DSOP

Kaffepause/frilek

Hva er StartOff?

DFØ og Leverandørutviklingsprogrammet

Hvorfor StartOff?
Erfaringer fra ett StartOff-løp

Erfaringer fra en tidlig bruker

Spørsmål og avslutning

Mona Hovland Jakobsen, Digdir

Ansvarlige: Fredrik Danker Monsen, Kristin Karlsrud Haugse og Mona Hovland Jakobsen

Hvis du er på epost-listen og har mottatt en invitasjon i Outlook, trenger du ikke melde deg på her.
Hvis du ikke står på epostlista, men ønsker å stå på denne, send en epost til Hanne Hofsæth Fredheim.

Ta kontakt med Mona Jakobsen, mobil 91 87 76 42, hvis du har spørsmål om Teams eller annet knyttet til denne fagsamlingen. Vi skal hjelpe til og svare så godt vi kan. 

Av personvernhensyn informerer vi om at møtet tas opp på video og kan bli distribuert offentlig gjennom Digdirs digitale kanaler.

Sett av tiden i kalenderen nå. Vi gleder oss til ny fagsamling med dere!

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet