Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Innovasjon
Tid:
tirsdag 25. februar kl. 10:00–14:00, 2020
Sted:
Digs, Trondheim

Du kan være med å påvirke handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser!

Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) inviterer til innspillmøte. Du kan være med å påvirke innretningen på handlingsplanen, og knytte kontakt med andre som også opptatt av å gjøre regionen grønnere enten du arbeider i det offentlige eller private.

Program:

Mål og ambisjoner

  • Hvilke ambisjoner har vi i Trondheim kommune? v/Olaf Løberg, finansdirektør
  • Hva, hvorfor og hvordan om handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser v/Helene Hoggen, Digitaliseringsdirektoratet
  • Frostaerklæringen og innovative offentlige anskaffelser v/Torgeir Mjønes, Trøndelag fylkeskommune
  • Klimakur - med vekt på offentlige anskaffelser som virkemiddel v/Jo-Kristian Stræte Røttereng, Miljødirektoratet

Hva skaper suksess og hvilke barrierer møter vi på? Innspillspanel:

  • Transport: fremtidens hurtigbåt: Trøndelag fylkeskommune, Selfa Arctic og Flying Foil og varetransport v/Trondheim kommune
  • Bygg og anlegg: Trondheim kommune fossilfri byggeplass, Steinkjer kommune bygganskaffelse, EBA (TBC)
  • Sirkulær økonomi: Trondheim kommune, NTNU og Greenstock
  • Virkemidler: Enova, Innovasjon Norge og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Du kan delta med dine innspill og møte andre fra det offentlige og private i vår "Hjernekok" etter lunsj.

Det blir også mulig å gi innspill fra salen (1 minutt taletid). Ta kontakt med helene.hoggen@digdir.no dersom du ønsker å komme med innspill i møtet.

Om handlingsplanen for grønne og innovative anskaffelser:

I stortingsmeldingen om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en Handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) ha ansvar for handlingsplanen, som utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Det er også mulig å sende skriftlige innspill til postmottak@digdir.no (inntil 3 sider).

Mer informasjon om handlingsplanen og opptak av innspillmøte i Oslo 2. desember finner du her