Hopp til hovedinnhold

Norsk offentlig sektor er en aktiv bruker av kunstig intelligens (KI), viser ny oversikt fra Digdir. Oversikten inneholder mer enn 150 ulike KI-prosjekter, innenfor mange ulike fagfelt.

09. mars 2023

Nå er oversikten endelig på plass, og viser at norsk offentlig sektor er svært aktive på feltet. Ved lansering viser oversikten mer enn 150 ulike KI-prosjekter, på en mengde forskjellige fagfelt.

Oversikten er utarbeidet i samarbeid med NORA.ai, og gir et overblikk over KI-prosjekter på tvers av sektorer og ansvarsområder i norsk offentlig sektor. Den er basert på oppsøkende virksomhet og frivillig deltakelse, og er dermed ikke et perfekt bilde av norsk KI-virksomhet i offentlig sektor, men gir et godt bilde av hva som rører seg.

– Dette har vært en etterspurt oversikt som vil gjøre det lettere å samarbeide på tvers av offentlig sektor. Vi tror den vil bidra til bedre og mer effektive løsninger. I tillegg bidrar en samlet oversikt til en mer åpen offentlig forvaltning om bruk av kunstig intelligens, sier seniorrådgiver Jens Osberg i Digdir.

En oppsummering av bakgrunn for oversikten, arbeidsmetodikk og KI-trender i norsk offentlig sektor har blitt publisert, basert på arbeidet med oversikten. Selv om oversikten ikke er uttømmende, er det noen trender som peker seg klart ut.

Les mer om trendene her.

Oversikten er publisert på data.norge.no, og vil bli fortløpende oppdatert med nye prosjekter etter hvert som de meldes inn. For å melde inn ditt prosjekt, eller stille spørsmål til KI-gruppen i Digdir, ta kontakt på epost.