Hopp til hovudinnhald

Verksemda skal, i det omfang det er relevant, utvikle ein eigen strategi for innkjøp av IT-tenester. Dette inneber å ta val kring kva tenester som skal settast ut til eksterne, og kva tenester verksemda skal utføre sjølv.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur