Hopp til hovudinnhald

Ved publisering bør offentleg produsert tekst innehalde bruksvilkår som opnar for innhausting og gjenbruk til språkteknologiske føremål.

Kvifor følgje?

Språkdata som brukes som grunnlag for språkteknologi, omfatter ikke bare oversettelser og begrepslister, men også tekst, som for eksempel nettsider, rapporter og saksdokumenter. De språklige strukturene i tekst produsert av det offentlige, utgjør verdifulle data for språkteknologisk forskning og utvikling. Det er viktig å legge til rette for gjenbruk til dette formålet utover viderebruk av innholdet i tekstene.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur