Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Følg prinsipp for digitaliseringstiltak

Digitaliseringsrundskriv har definert fem prinsipp som bør leggast til grunn for digitaliseringstiltak. Prinsippa gjeld anten det er mindre utviklingsaktivitetar styrt i linjeorganisasjonen, eller prosjekt som følgjer Prosjektveivisaren.

Dei fem prinsippa er:

  1. Start med behov
  2. Tenk stort – start smått
  3. Vel rett samarbeidspartner
  4. Sørg for rett kompetanse og god leiarforståing
  5. Lever hyppig – skap nytte heile vegen

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur