Hopp til hovudinnhald

Digitaliseringsrundskriv har definert fem prinsipp som bør leggast til grunn for digitaliseringstiltak. Prinsippa gjeld anten det er mindre utviklingsaktivitetar styrt i linjeorganisasjonen, eller prosjekt som følgjer Prosjektveivisaren.

Dei fem prinsippa er:

  1. Start med behov
  2. Tenk stort – start smått
  3. Vel rett samarbeidspartner
  4. Sørg for rett kompetanse og god leiarforståing
  5. Lever hyppig – skap nytte heile vegen

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur