Hopp til hovudinnhald

Dei overordna arkitekturprinsippa for digitalisering av offentleg sektor er ei støtte til arbeid med verksemdsarkitektur og skal bidra til auka samhandlingsevne på tvers av verksemder og sektorar.

Denne formuleringa er henta frå Digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale. Statlege verksemder må kunne dokumentere og forklare eventuelle avvik frå prinsippa.

Kvifor følgje?

Ved bruk av prinsippa bidreg du til auka samhandlingsevne på tvers av verksemder og sektorar. Det gjer det også lettare å lage samanhengande tenester.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur