Hopp til hovudinnhald
Emner:
 • Klart språk
Tid:
Måndag 27. mars kl. 10:30–12:30, 2023
Stad:
Digitalt / Økern Portal, Lørenfaret 1 c, Oslo

Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet inviterer til Klart språk 2023. Med spanande innlegg og konkrete eksempel syner vi krafta som ligg i klart språk. Seminaret vert avslutta med overrekking av klarspråksprisane for godt arbeid med klart språk i stat og kommune i 2022. Arrangementet blir og strøyma: Du er velkommen til å delta digitalt eller ved fysisk oppmøte I Digdirs møtesenter på Økern Portal i Oslo. Gratis deltaking.

Du kan se opptak av sendinga her:

Program

 • Velkommen
  v/konferansier Kjell Erik Saure, KS

 • «Vi er her alle saman» – om krig og klarspråk
  Eit kort føredrag om kva byråkratar og andre kan læra av Volodomyr Zelensky
  v/Jens Elmelund Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen
 • Klart språk – ei sikker og sjølvsagt investering. Om samanhengen mellom klart språk, digitalisering og brukarvenlege tenester
  v/Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
 • Inkluderande språk respekterer mangfaldet
  Lansering av nye prinsipp for inkluderande språk
  v/Hege Berg Løkken, språkkonsulent i NTB Arkitekst
 • Klart språk som superkraft i digitaliseringsprosjekt:
  • Klart språk skapar betre offentlege tenester
   v/Onar Aanestad, kommunikasjonsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet
  • Praktiske erfaringar med klart språk som metodeverktøy
   v/Andreas Birger Johansen, leiar for innhaldsdesign i Halogen
 • Slik lukkast du med språkarbeid på 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Følg 8 tilrådingar frå verksemder som jobbar smart med klarspråk
   v/Åse Wetås, direktør i Språkrådet
 • Panelsamtale med Jens E. Kjeldsen, Åse Wetås, Onar Aanestad, Kristin Weidemann Wieland, ordstyrar Kjell Erik Saure
 • Kven vinn klarspråksprisane for 2022?
  Kåring av vinnarar og prisutdeling ved Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister
 • Kva kan vi lære av vinnarane?
  Prisvinnarane deler nokre høgdepunkt frå klarspråksarbeidet i samtale med Kjell Erik Saure
 • Kort oppsummering av dagen
  v/Kjell Erik Saure, KS


  12.30 Avslutning og minglelunsj

Gratis deltaking. Arrangementet vert òg strøyma.

Har du spørsmål til dette arrangementet, kontakt

Ann-Elisabeth Hammer

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 86 80 62