Hvordan kan vi skape en enklere digital hverdag med klart språk?

Klart språk
Mandag 07. september kl. 12:00–13:30, 2020
Digitalt møte - invitasjon kommer etter påmelding 4. september

Digitaliseringsdirektoratet inviterer til dialogmøte mellom offentlig virksomheter og private leverandører. Målet med møtet er å finne ut hvordan vi kan sette fart på digitaliseringen – og skape en enklere digital hverdag – med klart språk. Vi ønsker å identifisere områder hvor vi tror klart språk kan gjøre en forskjell. Etter møtet vil vi utfordre og invitere privat leverandører til å komme med nye konsepter for hvordan vi kan styrke klart språk i digitale tjenester. Vi vil også informere om en planlagt konkurranse hvor leverandører kan få støtte til å teste ut nye konsepter som kan styrke klart språk i digitale tjenester.

Vi vet at klart språk i digitale tjenester gir innbyggere, frivillige organisasjoner og næringslivet en enklere digital hverdag, fordi de finner det de trenger, forstår det de finner og gjør det de skal.

De første ti årene av klarspråkets historie har lagt mest vekt på det tekstlige. Fremover vil det faglige samspillet mellom klart språk, universell utforming og tjenestedesign bli avgjørende for å utvikle mer sammenhengende, brukerorienterte og effektive digitale tjenester i sine anskaffelser, men aller viktigst: at leverandørmarkedet kan tilby nye tjenester og ny kompetanse og integrerer klart språk i sine prosjektmetoder og leveranser. Det vil få klart språk til å skje i digitale tjenester.

Klart språk sparer samfunnet for store kostnader i unødvendige henvendelser og misforståelser – og innbyggeren for mye tid og frustrasjon. Digitale tjenester ikke bare nettsteder. Vi tenker bredere: Digitale tjenester er også søknader, saksbehandling, brev og dokumentasjon, det vil si også det "under panseret" – og hvordan vi kan løse arbeidsoppgavene enklere og kommunisere bedre digitalt. Når vi utvikler nye tekniske systemer og arbeidsprosesser, bør klart språk og universell utforming være denne "modulen" i arbeidsmetodikken hos mange leverandører og oppdragsgiver.

Digitaliseringsdirektoratet vil stimulere og utfordre markedet til å utvikle kompetansen og tilbudet på klart språk i digitale tjenester. Vi ønsker at leverandørene av digitale tjenester skal bli spydspisser for klart språk – og tilby konkrete tjenester, mens oppdragsgivere skal etterspørre klart språk i digitale tjenester. Vi tror det kan føre til nye partnerskap og samarbeidskonstellasjoner mellom nye, mindre og spissede klarspråkleverandører og de store leverandørene av digitale løsninger. Vi forventer at det vil kunne øke "volumet" av klarspråk i digitale tjenester vesentlig sammenlignet med i dag.

Derfor planlegger vil en innovativ konkurranse som vi ønsker å diskutere på dialogmøtet. Vi ser for oss å støtte inntil fem leverandører med de beste ideene og konseptene med 100 000 hver til å utvikle og teste sitt forslag i markedet i 2020 og tidlig 2021. I 2021 vil inntil to leverandører som kan vise til best resultater, kunne få ytterligere 200 00 til å videreutvikle og rulle ut ideen sin bredt i både offentlig og privat sektor. Konkurransen er under planlegging, og vi tar forbehold om endringer. På dialogmøtet ønsker vi råd og innspill fra både offentlige virksomheter og private leverandører på hvordan vi best kan utforme den.

Stimuleringsmidlene, dvs. oppstartsmidlene på 100 000 kroner til de fem beste ideene, er ikke ment å dekke hele ressursbruken og alle kostnadene til leverandøren. Målet er at de nye konseptene skal bli selvbærende og generere fremtidige inntekter i form av kurs- og opplæringskonsepter eller nye oppdrag. Tiltaket skal både bidra å styrke nystartede selskaper og utvikle nye tjenester og leveranser hos de etablerte, gjerne i form av nye partnerskap og samarbeid mellom flere leverandører. Det skal genere inntekter til både leverandør og i neste omgang til oppdragsgiverne, som får mer effektive digitale tjenester.

Foreløpig ser vi for oss følgende tildelingskriterier:

1. Nyskapende konsept som vil utvikle tilbudet på klart språk i digitale tjenester

2. Potensial/effekter målt it utbredelse, potensielle inntekter (forretningspotensial) og/eller utvikling av markedet

3. Potensielle bidrag til en enklere digital hverdag

Velkommen til dialogmøte om klart språk i digitale tjenester! Om du har spørsmål, ta kontakt med onar.aanestad@digdir.no.

Her finner du lenken til Teams-møtet.