Hopp til hovedinnhold

Rapport

Strategi for nasjonal oppfølging av CEF Digital og ISA²

Strategien skal være et verktøy for målrettet koordinering og oppfølging av norsk deltakelse i EU-programmene ISA² (Interoperability Solutions for Public Administrations, Businesses and Citizens) og CEF (Connecting Europe Facility) Digital.

Folk reiser, jobber og bosetter seg i stadig større grad utenfor hjemlandets grenser. Vi opparbeider rettigheter og forpliktelser i andre land enn hjemlandet. Dette gjelder for utlendinger som kommer til Norge og jobber her i en periode, men også for nordmenn med rettigheter og plikter i andre land.

Innbyggere og næringsdrivende har forventninger om at landenes digitale offentlige tjenester er sømløst tilgjengelig over landegrenser. Myndighetene skal legge til rette for at innbyggernes rettigheter og plikter er ivaretatt og at kommunikasjon på tvers av landegrenser skjer på en sikker og effektiv måte for alle.

EU, inkludert Norge, har ambisjoner om å realisere et digitalt indre marked i Europa. Det skal stimulere til økonomisk vekst og møte de digitale behovene til innbyggere, næringsliv og myndigheter på tvers av landegrenser. Norsk deltakelse i det digitale indre markedet er en av regjeringens hovedprioriteringer for IKT-politikken.

Et viktig forutsetning for å realisere et digitalt indre marked er å etablere og forvalte en felles IKT-infrastruktur på tvers av landegrensene i Europa. Dette er målsettingen for EU-programmet ISA² og delen av CEF-programmet som gjelder digitale tjenesteinfrastrukturer. Norsk deltakelse i programmene skal gi norske aktører muligheten til å medvirke utviklingen av den felles infrastrukturen og koble sine løsninger til den.

Gjennom deltakelse i EU-programmene skal Norge:

  • få mest mulig tilbake for investeringen i programmene.
  • medvirke til å sikre at rammebetingelsene for den europeiske infrastrukturen er i tråd med norske interesser
  • delta praktisk i utvikling av den digitale infrastrukturen
  • informere relevante aktører om mulighetene i programmene og oppfordre aktører til å ta produktene i bruk.